İçeriğe geç

Abartı, Öznel Ve Nesnel Gerçeklik Arasındaki Farkı Nasıl Gösterir?

  Abartı, bir şeyi normalden daha büyük, daha önemli, daha güçlü veya daha değerli gibi göstermek için kullanılan bir retorik cihazdır. Abartı, öznel ve nesnel gerçeklik arasındaki farkı gösterir. İşte, abartının öznel ve nesnel gerçeklik arasındaki farkı nasıl gösterdiğine dair nedenlerden bazıları:

  1. Algı: Abartı, bir kişinin algısını etkileyebilir ve bu, öznel gerçeklik ile nesnel gerçeklik arasındaki farkı gösterir. Örneğin, bir kişi, bir olayı abartarak anlatırsa, bu, olayın gerçekliği ile kişinin algısı arasında farklılıklar olabileceğini gösterir.
  2. Kişisel Deneyim: Abartı, bir kişinin kişisel deneyimini yansıtabilir ve bu, öznel gerçeklik ile nesnel gerçeklik arasındaki farkı gösterir. Örneğin, bir kişi, bir yemeğin lezzetini abartarak anlatırsa, bu, kişinin kişisel deneyimine dayandığını gösterir ve başkaları için de aynı lezzette olmadığını gösterebilir.
  3. Standartlar: Abartı, kişilerin farklı standartları olduğunu gösterir ve bu da öznel gerçeklik ile nesnel gerçeklik arasındaki farkı ortaya koyar. Örneğin, bir kişi, bir sanat eserinin mükemmel olduğunu düşünebilir, ancak başka bir kişi için aynı eser sadece iyi olabilir.
  4. Duygular: Abartı, kişilerin duygularını yansıtabilir ve bu da öznel gerçeklik ile nesnel gerçeklik arasındaki farkı gösterir. Örneğin, bir kişi, bir olayı abartarak anlatırsa, bu, kişinin olaya olan duygularının abartılı bir şekilde yansıtılmasıdır ve gerçekliği yansıtmayabilir.
  5. Genelleme: Abartı, genelleme yapma eğiliminde olan kişilerin düşünce yapısını yansıtabilir ve bu da öznel gerçeklik ile nesnel gerçeklik arasındaki farkı gösterir. Örneğin, bir kişi, bir grup insanı kötü olarak tanımlayarak genelleme yapabilir, ancak bu, gerçekliği yansıtmayabilir ve başka kişiler için farklı bir deneyim olabilir.

  Sonuç olarak, abartı, öznel ve nesnel gerçeklik arasındaki farkı gösterir.