İçeriğe geç

Akaid Kelimesinin Anlamı?

  Dilimize Arapçadan girmiş olan akaid kelimesini, aynı kökten türemiş kelimelerle halen kullanmaya devam ediyoruz. Manası itibariyle oldukça önemli olan bu kelimeleri yeniden hatırlayım:

  Akit/Akd: 1. Bağlama, düğümleme; bağlanma, düğümlenme. 2. Kurma, düzenleme, tanzim ve teşkil etme. 3. Evlenme muâmelesi, nikâh kıyma. 4. İki taraf arasında, taraflarca kabul edilen ve karşılıklı taahhütlere dayanan anlaşma, sözleşme. 5. Bu anlaşmayı tespit eden belge, mukavele, sözleşme. 6. Dîvan edebiyatında nesir hâlindeki bir sözü nazma çevirme.

  Ikd: 1. Gerdanlık. 2. Dizi.

  Akide: 1. İman, itikat. 2. Kuvvetle benimsenen görüş tarzı, inanç. 3. Mezhep şeklini almış inanç ve düşünce sistemi.

  Akaid: 1. İtikatlar, inanışlar. 2. Bir dinin inanç ve itikatla ilgili esaslarını inceleyen ilim dalı.

  İtikat: 1. İnanma, kalben tasdik ederek inanma, inanç, inan. 2. Bir dinin, bir mezhebin ibadet ve muamelât dışındaki inanç kısmı. 3. İnanılan düşünce, inanç.

  Mutekad: 1. İnanılan, itikat edilen. 2. İnanılan şey, itikat..