İçeriğe geç

Akıl baliğ olmayan çocuklar ile bunak ve akıl hastalarından borç alınabilir mi?

    Borç verenin teberru ehliyetine sahip olması; bir başka ifadeyle; akıllı, ergen, ödünç vereceği malın mâliki veya mal sahibinin vekili olması gerekir. Bu sebeple teberru ehliyetine sahip olmayan ergen olmamış çocuklar ile, bunak ve akıl hastalarından borç (karz) alınması caiz değildir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, VII, 394; Mevsılî, el-İhtiyâr II, 270-271).