İçeriğe geç

Allah Dostu Ne Demek? Allah Dostu Kime Nedir?

  Allah dostu ne demek sorusuna İmam Gazali (r.a) şöyle cevap vermiştir: Her halinde sünnete uyan Allah dostudur. Bu kimseler ehlullah olarakta bilinir. Ehlullah, Allah’ın şahitleri demektir. Çünkü Allah dostlarını göreninin aklına Allah gelir. Bu da her zaman zikir, fikir, şükür ve sünneti ihya halinde olduklarından dolayıdır.

  Allah’a giden yolda bütün hareketlerin asıl vezini, tim durum ve davranışlarını hakikat terazisinde ölçmeleridir. Hakikat, Allah Teala’nın hoşnut olduğu ve rızasının bulunduğu şeylere denir.

  Hakikati bilmenin sadece bir yolu vardır. O da Kuran’ı Kerim’in ayetleri ve Peygamber Efendimizin ﷺ söz, fiil ve ikrarlarıdır. Bir şey Kuran ve sünnete uygun değilse o şey gereksiz ve malayanidir. Böyle şeylerin hiç bir faydası olmadığını gibi aksine zararı bulunmaktadır.

  Allah dostunun en sevimli yaptığı iş Allah için sevmesi ve Allah için buğzetmesidir. Bir kişiyi veya her hangi bir şeyi Allah’ı sevdiği miktardan daha da fazla bir şekilde sevip ve övmeye çalışmanın yanlış olduğu kadar, aynı şekilde Allah’ın yüce gördüğü ve katında değer verdiği şeye de düşük seviyelerde sevgi göstermek veya hiç göstermemekte büyük yanlış olup zaraı çok fazla olan şeylerdir. Bu iki yanlışın ilkine ifrat, ikincisine ise tefrit denir. Her iki yanlış ameli işlemekte haramdır.

  Şayet bir kimseyi evrenin hakimi hoşnut olmuşsa o kişi güzeldir ve güzel görülmeye değerdir. Gönlünde az biraz iman nuru bulunan kimsede Allah Teala’nın ve Peygamber Efendimiz’in hoşnut olduğu, bununla beraber insanlarından bunlardan hoşnut olmalarını uyardığı Allah dostlarından bizde hoşnut olmalı ve değer vermeliyiz. Ayriyeten meclislerine katılmalı, yanlarında bulunmaya çalışmalı ve saygı kusur etmemeliyiz.

  Şu hususta ortaya birden fazla konunun anlaşılması icabet ediyor. İlki, İnsanlar arında hangilerinin Allah dostu olup olmadığını bilmek. Diğeri ise, şirke düşmeyecek şekilde düşmeden bu Allah dostlarına ne gibi davranışlarda ve saygı hareketlerinde bulunacağını öğrenmek.

  Allah Dostu Ne Demek?

  Allah dostu, bir bakımdan bütün insalık gibi gibi bir insandan farkı olmayan biridir. Diğer bakımdan ise Allah tarafından hususi, özel ve nadide bir, yetkiye, yakınlığa ve dostluğu sahip olan kimselerdir. Bir kimse Allah dostu ise eğer o kişi, bütün Müslümanlar için yüksek ehemmiyetli olur. Çünkü o, Allah Teala katında seçkin ve hoşnut olunmuş bir zattır.

  Bu gibi kimselerin karakterik özellikleri içerisinde yaşamlarının Müslümanlara hakiki manada kulluğun nasıl yapılacağını ve bu anlamda nasıl Allah’a dost olabileceğini göstermek çabası görülmektedir.

  Şu sebeple Allah dostları, Azim olan Allah Teala’nın mevcudiyetini delillendirmek ve Allah’ın koyduğu kural ve nizamın anlaşılmasında Müslümanlar için en değerli örnek kimselerdir.

  Aslında, Allah’a iman eden bütün Müslümanlar Allah’ın dostudur. Fakat benim burada anlatmaya çalıştığım şey veli olma, Allah’ın yolunda irşat etme vazifesini üstlenme, manevi terbiye hususunda yol gösterme ve takvalı olma konusunda da imam olma görevin yapanlardır.

  Müslümanların işin en başında şu mertebenin hususi bir yer olduğunu idrak etmesi önemle altı çizilmesi gereken bir konudur. Bu mertebede bulunan Allah dostları imanda ve takvada kemalete ermiş zatlardır. Bu kemalat, ümmeti Muhammed’i eğitme görevini üstlenmek olup Hz. Muhammed’in varisi olma şerefidir. Bu veraset irşat , manevi temizlik ve nefis terbiyesi görevini yerine getirmekten oluşur.

  Allah dostları hakkında Peygamber Efendimizin ﷺ söylediklerini merak ediyorsanız Allah dostları ile ilgili hadisler adlı makalemi okuyabilirsiniz.

  Allah Dostu Ne Demek Videolu Anlatım