İçeriğe geç

Altın Erkeğe Haram Mı? Erkeğin Altın Kullanması Caiz Mi?

  Günümüzde en meşhur değerli madenlerden biri altındır. Altından sonra da gümüş gelir ki bu iki değerli maden toplumun alışverişini yapmakta alıştığı ve zorlanmadığından popülerliğini korumaktadır.

  Şuan çok az bir para ile bir miktar altın ve gümüş alınıp kullanılabilmektedir. Bu sebeple örf ve adetimizde altın yeri çok önemlidir. Çünkü düğünlerde, nikahlarda, yeni bir çocuk olduğunda veya ödüllerde altın kullanılmaktadır.

  İşte düğünlerin devam etmesi, sürekli yeni nikahların olması, her yıl binlerce çocuğun doğması ve özellikle eğitim sektöründe her başarı rekorunun kırılması altının değerinin hiç bir zaman düşmeyip aksine çıkmasına katkıda bulunmuştur.

  Grafiklere bakacak olursak geçmiş tarihlerden günümüze altın her zaman çıkmıştır. Altın düştüğü yılların sayısı çok azdır. Çünkü altının kullanıldığı yerler her geçen gün tazeliğini korumakta ve artmaktadır. Hatta bu alanları genişletmek isteyenler artık altını saatlere, kaşıklara, tabaklara vb. gibi günlük hayatımızda sıkça kullandığımız gerek ihtiyaç maddelerimize gerek süs eşyalarımıza dahil etmiştir.

  İşte altının böyle örf ve adetimizin dışındaki yerlere genişlemesi ve kullanımının çeşitliliğinin kontrol dışı artması özellikle erkeklerin altını kullanıp kullanamaması durumunun sorgulanmasına yol açmaktadır.

  İslami kaynaklara bakacak olursak erkeğin süslenmesi için altın ve gümüş kullanmasının caiz olmadığı beyan edilmektedir. Özellikle erkek çocuklarının düğünlerde altın veya ipek giymesi meşhur olması bu hükümleri daha çok iyi bilmemiz gerektiği anlamına geliyor. Çünkü erkek çocuğun altın ve ipek giyinmesi caiz değildir.

  Erkeğin genel bir bütün olarak altınla süslenmesi caiz değildir. Gümüşle süslenmesi de caiz değildir lakin sadece istisna olarak erkeğin gümüş yüzük takması caizdir. Tabii ki burada da şartların yerinde olması ve cevazın dışına çıkacak unsurların olmaması gereklidir. Örneğin erkeğin sadece bir miskal ağırlığa ulaşmaması şartıyla, gümüş yüzük takması caizdir. Gümüş yüzük dışında altın vb. takması ise caiz değildir.

  Erkeğin altın olarak kaşık, çatal, tabak ve kap kullanması da caiz değildir. Hatta erkeğin altın sürme miliyle sürme sürmesi de caiz değildir. Sadece sürme değil koku kaplarının da altın olması ve altın kaplardan koku sürünmeleri de caiz değildir.

  Fakat erkeğin Kuranı Kerimi altın kullanarak süslemesinde bir sakınca yoktur. Kuranla beraber mescitleri de altınla nakışlamak caizdir. Bunun dışında erkeğin altın kullanırken dikkat etmesi ve İslam’ın izin vermediği hususlarda altını kullanmaması gereklidir.