İçeriğe geç

Asıl Kurtuluş Nedir?

    Ebû Tâlib el-Mekkî kuddise sırruhû, “Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nûr 31) ayetinin manası hakkında şunları söylemiştir: “Ayetin manası, ‘Nefsinizin arzularından vazgeçip Allah’a dönün. Böyle yaparsanız âhirette arzuladığınızı elde edersiniz. Sonu olmayan bir nimet üzere Allah Teâlâ ile devamlı bir beraberlik içinde kalırsınız. Cennete girerek mesut olursunuz, ateşten kurtulursunuz. İşte asıl kurtuluş budur’ demektir.” Kaynak: Ebû Tâlib el-Mekkî, Kalplerin Azığı