İçeriğe geç

Benzetim Tekniği İle Anlatma Eğitimde Neden Önemlidir?

  Benzetim tekniği ortamlarda kullanılan, aslının yerine yapayı konularak uygulanan öğretme tekniğidir. Tanımı bu şekilde yapılmaktadır. Aynı zamanda ‘Simülasyon tekniği’ de denilmektedir. Başka bir tanımla öğrenmeyi desteklemek üzere gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır.

  Bu teknik Sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlayan tekniktir. Benzetim tekniği adı üzerinde bir benzetmedir.

  Benzetim tekniğinin eğitimdeki önemi büyüktür bunu şöyle açıklayabiliriz: İnsan bir şeyleri anlarken ve yorumlarken bazı yardımlara bazı düşüncelere ihtiyaç duyar bu yüzden gözlem yapmaya yönelerek bazı durumları araçları gereçleri düşünceleri bir şeylere benzeterek kavramaya çalışır.

  Genellikle benzetim tekniği gerçek ortamın benzeri olan yapay bir ortamda ya da model üzerinde yapılır. Mesela birçok üniversite bölümünde bu teknik kullanılır. Örnek verecek olursak sağlık bölümlerini örnek verebiliriz.

  Sağlık bölümlerinden hemşireliği seçecek olursak hemşirelik de staj görürken bu teknik önem taşır. Hemşirelik, teorik bir derstir ve öğrenim aşamasında görsel olarak uygulama gerektirir. Bu uygulamada da benzerim tekniği yardımcı olur.

  Sağlıkçılara insan canı emanet edildiği için ilk olarak bu tekniğe başvurulması kolaylık sağlar. Hemşirelik de klinik uygulamasından oluşan bir meslek olduğu için çoğu şey simülasyon tekniği ile öğretilir.

  Bu teknik sayesinde öğrenci klinik durumun gerçek uygulamada nasıl yönetileceğini güvenli bir ortamda öğrenebilir. Benzetim tekniği aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek uygulamalarına yansıtmalarını sağlar ve daha sağlıklı daha doğru işler ortaya çıkarmalarına sağlar. Önemi sağlık alanında bu şekilde anlatılabilir.

  Sonuç olarak benzetim tekniği (Simülasyon tekniği) ile anlatımın eğitme katkısı büyüktür yukarıda da açıkladığımız üzere özellikle sağlık alanında katkısı daha yüksektir. Benzetim Tekniği hava yollarında azımsanmayacak derecede önem teşkil etmektedir.