İçeriğe geç

Bir Malın Vadeli Olarak Satışı Caiz Midir?

    Bir malın peşin olarak alınıp satılması caiz olduğu gibi vadeli (veresiye) satışı da caizdir (Mevsıli, el-İhtiyar, II, 184). Vadeli satış, tek ödeme şeklinde olabileceği gibi taksitli olarak da yapılabilir. Bir malın peşin fiyatıyla veresiye fiyatı piyasa şartlarında, özellikle de enflasyona bağlı ortamlarda genellikle farklı olabilmektedir. Bunda bir sakınca olmamakla birlikte, satılacak malın akit esnasında mevcut olması, satış bedeli ve ödeme zamanının (vadenin) açık ve net olarak belirlenmesi gerekir (Merğinani, el-Hidaye, 3/24).