İçeriğe geç

Dini Nikahta Mehir Şart Mıdır? Mehir Vermek Farz Mı?

  Dini Nikahta Mehir Şart Mıdır? Mehir Vermek Farz Mı?

  Dini nikahta mehir şart mıdır? Mehir, nikahın şart veya rükünlerinden değil, nafaka gibi nikahın gereklerindendir. Bu yüzden mehir tayin edilmeden kıyılan nikah geçerli olur ve kadın, kendi aile çevresindeki kadınların aldığı mehri almaya hak kazanır. Buna mehri misil denir. (Kaynak: Zuhaylî, el-Fıkhül-İslami, 7/253; Mevsilî, El-İhtiyar, 3/101.)

  Mehir vermek farz mı? Mehir farzdır, farziyeti Kuran’la sabittir. Ayette, “Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin” buyrulmuştur. (Kaynak: Nisa Suresi, 14. ayet)

  Bu anlattıklarımız ile mehir nikahın şartı mıdır sorusuna cevap vermiş olduk. Kısaca özetlemek gerekirse mehir şart mı gibi soruların cevabı mehrin şart değil rükün olduğudur. Hükmü farzdır fakat verilmese de nikah sahih olur.

  Mehir verilmeden veya konuşulmadan kıyılan nikahlar geçerli olduğu gibi kadının mehir hakkı da halen geçerlidir. Her ne kadar konuşulmasa da erkek üzerinde mehir alma hakkı vardır.

  Bu alacağı mehir miktarı akrabalarında ortalama kendi yaşlarındaki akranlarının evlendiklerinde aldığı mehire göre hesaplanabilir. Kadın onların aldığı miktar kadar erkekten mehir almaya hakkı vardır.

  Mehir ticari değeri olan kadının işine yarayacak mal, mülk, arsa, ev, araba vb. olabilir. Fakat ben sadece mehir olarak ilim öğreteceğim gibi mehir olmaz.