İçeriğe geç

Eğitim Nedir?

    Eğitim genel manada insanların bedensel, duygusal, zihinsel olarak sahip olduğu yetenekleri belirlenerek amaç doğrultusunda geliştirmesidir. Bilgiyi kazanabilmek, davranışları geliştirme yolunda atılan bu adımların hepsi de eğitim kapsamında bulunur. Kasıtlı veya isteyerek yaşanan değişimleri geçirmek de eğitimin bir parçası olarak tanımlanır. Eğitim sürekli olarak devam eden bir süreçtir ve devam ederken kişilerin davranışlarının da istenilen şekilde değiştirilmesi hedeflenir.

    Eğitim sayesinde insan kişiliği farklılaşma içine girer. Aynı zamanda bir kültürlenme süreci olarak tanımlanabilecektir. Yani eğitim, bir nevi kişilerin topluma ayak uydurabilmesi için tarif edilir. Eğitim sürecinde üç temel özellikler vardır. Bunlar amaç, öğrenme ve öğretme gibi etkinliklerle değerlendirilir. Amaç ise bir hedef çerçevesinde gerçekleştirilir.