İçeriğe geç

Evlenmenin Hükmü Nedir?

  Evlenmenin Hükmü Nedir?

  Evleneceklerin durumlarına göre evlenmenin hükmü farz, vâcip, sünnet, haram ve mekruh olmak üzere beş kısma ayrılır:

  1. Farz. Evlenmediği takdirde zina suçu işleyeceğine kesin kanaat getiren ve malı durumu yeterli olan kimsenin evlenmesi farzdır.

  2. Vâcip. Evlenmediği takdirde zinaya düşüp düşmeyeceği kesin olmayan kimsenin evlenmesi vâciptir. Şafiilere göre farz ile vacip arasında aynıdır.

  3. Sünnet. Evlenmediği takdirde zinaya düşmek korkusu bulunmayan normal insanın evlenmesi müekked sünnettir. Şafilere göre bu durumda evlenmek müstehaptır.

  4. Haram. Evlendiği takdirde karısına kötülük edeceğini, ona karşı kocalık görevini yapamayacağını kesin olarak bilen kimsenin evlenmesi haramdır.

  5. Mekruh. Evlendiği takdirde karısına zulüm yapma ihtimali bulunan kimsenin evlenmesi harama yakın mekruhtur.

  (Kaynak: İbnü’l Arabî, Ahkamü’l Kur’an, 3/391; İbn Abidin, Reddü’l Muhtar, 3/6; Zühayli, el-Fıkhü’l-İslami, 7/31)