İçeriğe geç

Evrim Nedir? İslama Göre Evrim Var Mıdır?

  Evrim, fen ilimleri arasında canlı çeşitlerinin zamandan bu yana kalıcı bir değişim sonrası en baştaki durumundan daha da değişik durumlar elde etme sürecine denir. Evrim terim anlamı nedir? Aniden vuku bulmayan, zamanla doğal olarak kendi kendine ve devamlı bir şekilde evrelerce gerçekleşen bir değişim sürecidir.

  Evrim var mıdır?

  Evrimin olup olmadığını öğrenmek için kaynaklara bakmak lazım. Asıl soru kişinin hangi kaynaklara bakacağıdır. Müslümanım diyen bir insanın kaynağı bellidir. “Kur’an ve Sünnet”. Bunlar evrim hakkında ne diyor ona bakmak lazım. Çünkü eğer Allah ve Resulü bir konu hakkında bir şey diyorsa tüm dünya birleşse onu değiştiremez ve üzerine bir şey söyleyemez.

  Kuranda Evrim Var Mıdır?

  Kur’an ve Sünnet “evrim” diye denilen konu hakkında şöyle bahseder: “Yer yüzündeki ilk insan Hz. Ademdir. Ondan daha önce hiçbir insan olmadı. Onu Allah’tan topraktan yarattı. Zürriyetini ise bir meniden çoğalttı” Kur’an ve Sünnet ışığında verilen bilgilere göre ilk insan Hz. Adem’dir.

  O da kendi kendine yaratılmamış veya başka bir canlıdan şekil değiştirerek ortaya çıkmamış. Tamamen sıfırdan Allah Teâlâ onu toprak yaratmıştır. Sonrasında ise yine evrim diye bir şey olmamıştır.

  Çünkü, Allah Teâlâ onun zürriyetini “yani bütün insanlığı” bir meniden yarattığını söylemiştir. Bu durumda bir Müslümanın evrim var mıdır sorusu hakkında bilmesi gerekenler şunlardır:

  İslam’a ve Kuran’a göre Evrim Süreci

  İlk İnsan: Allah Teâlâ ilk insanın Hz. Âdem olduğuna ve ondan önce hiçbir insanın olmadığını söylemiştir.

  İlk Yaratılış: Allah Teâlâ Hz. Ademi yoktan var ettiğini söylüyor. Yani hiçbir şey kendi kendine olmuş olamaz.

  Topraktan Yaratılış: Allah Teâlâ Hz. Adem’i topraktan yarattığını söylüyor. Yani insanlığın başlangıcı herhangi bir çeşit hayvan ve benzerinin değişiklik geçirmesinden dolayı olmamıştır.

  Hz. Ademden Kıyamete Kadar Gelen İnsanların Yaratılışı: Allah Teâlâ Hz. Ademi yarattıktan sonra onun zürriyetini yani tüm insanlığı basit bir meniden yarattığını söylüyor. Yani Hz. Adem’den sonra herhangi bir devirde “evrim ve değişiklik” söz konusu değildir.

  Bu anlattıklarımız falanca birinin sözü olmadığı için “inanmak ve inanmamak tercih meselesi” denemez. Bu anlatılanlar Allah’ın bildirdikleridir. Kim Allah’ın bildirdiklerini inkâr ederse kafir olur.