İçeriğe geç

Fırsat Varken

    Müminlerin Emîri Hz. Ali radıyallahu anhu bir gün ayağa kalkarak halka şöyle seslendi:

    Mahlûkatı yaratan, gecenin karanlığından sabahı çıkaran, ölüleri dirilten, kabirlerdekileri kaldıran Allah’a hamdolsun. Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim.Size Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Kulu Allah Teâlâ’nın rızasına götüren amellerin en üstünü (sırasıyla) iman, Allah yolunda cihad, fıtrî olan ihlâs, dinin ta kendisi olan namaz, Allah’ın farzlarından olan zekât, azabına karşı koruyucu bir kalkan olan Ramazan orucu, fakirliği yok eden ve günahları silen hac, malın çoğalmasına, ecelin ertelenmesine ve aile arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine sebep olan sıla-i rahim, günahları bağışlatan, Rabbin gazabını söndüren gizli sadaka, ölümün kötüsünü uzaklaştırıp dehşet sahalarında yıkılıp kalmaktan koruyan maruf şeyleri yapmaktır.Allah’ın zikrine koşun. Çünkü sözlerin en güzeli zikirdir. Müttaki kullara vaat edileni isteyin. Zira Allah Teâlâ’nın söz verişi vaatlerin en doğrusudur. Peygamberiniz’in yolunu izleyin. Çünkü yolların en üstünü O’nun yoludur. O’nun sünnetlerine sarılın. Zira sünnetlerin en değerlisi O’nun sünnetleridir. Allah’ın Kitabı’nı öğrenin. Çünkü sözlerin en üstünü odur. Dini iyice kavramaya çalışın. Çünkü din gönüllerin baharıdır. Dinin aydınlığıyla şifa bulun. Çünkü o, sinelerde saklı hastalıklara bir şifadır.Kur’an’ı güzel okuyun. Zira ifadelerin en güzeli odur. Size karşı Kur’an okunduğunda susup dinleyin ki merhamet olunasınız. Kur’an ilminden bir şey öğrendiğinizde onunla amel edin ki doğru yola iletilesiniz. İlmiyle amel etmeyen âlim, cehaleti yüzünden haktan sapan cahil gibidir. İkisi de sapmış ve helâk olmuştur. Fakat ben, cehaleti içinde bocalayan şu cahile göre, ilminden soyulmuş şu âlime karşı (mahkeme-i kübrada) ileri sürülecek delilin daha güçlü olacağını ve böyle kimselerin pişmanlığının daha sürekli olacağı kanaatindeyim.Vehme kapılmayın, şüpheye düşersiniz. Şüpheye düşmeyin, küfre girersiniz. Nefsleriniz için kolaylık (dinin emirlerini yerine getirmede tolerans) göstermeyin, gaflete düşersiniz. Hak’tan gafil olmayın, zarar edersiniz.İyi dinleyin! Güven duymanız ihtiyatın bir neticesidir. Aldanmamanız da güvendendir. Kendisine karşı en faydalı olanınız, Rabbine en fazla itaat edeninizdir. Kendisini en çok aldatanınız da Rabbine karşı en fazla isyankârlık edeninizdir. Allah’a itaat eden emniyette olur ve müjdelenir. Allah’a isyan eden ise korkar ve pişmanlık duyar. Allah’tan yakîn (şüphe ve tereddütten uzak iman) isteyin. Sıhhat ve afiyet içindeyken onu elde etmeye çalışın. Kalplerde olanların en hayırlısı yakîndir. Azimete uygun olanlar en üstün işlerdir. Sonradan uydurulan işler (bid’atlar) ise en şerli işlerdir. Din adına sonradan uydurulan her iş bid’attır ve onu uyduran da bid’atçıdır. Kim bid’at uydurursa zarar eder. Bid’at uyduran hiç kimse yoktur ki, o bid’atıyla bir sünneti terk etmiş olmasın. Gerçek aldanış, bir kimsenin dininde aldanmasıdır. Aldanan kendisini zarara sokmuştur.