İçeriğe geç

Geçim Sabırla Olur, Sabırda ise Hayır Vardır

    İnsanoğlu aynı özden yaratılsa da farklı vasıf ve özelliklere sahiptir. Kiminin hoşuna giden hal ve tutumlar, bir başkasının sevmediği davranışlardan olabilir. Bu doğal farklılıkların, yine bambaşka aile ve kültürlerde yetişmiş eşler arasında da zuhur etmesi kaçınılmazdır. Eşler farklı bakış açılarına, hoşa gitmeyen davranışlara sahip olabilirler. Böyle bir durumda eşler öfkelenmemeli, sabretmeli, eşinin hatasını yüze vurmayıp ayıbını örtmeli, müsamahakar davranmalı, merhametli olmalı; hoşlanmadığı davranışları eşini kırmadan, tatlı dille söylemelidir. Ve hoşlanılmayan bir davranışa sabredildiği takdirde, Allah’ın (celle celaluhu) nice hayırlar yarattığını aklından çıkarmamalıdır. Rabbimiz bu hususla ilgili şöyle buyurur: “Onlarla (hanımlarınızla) iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.” (Nisa, 19)