İçeriğe geç

Geri Dönüşüm Nedir Neden Önemlidir?

  Günlük hayatın koşuşturmacasın da evimizde veya işimizde pek çok gıda ve ürün kullanmaktayız. Kullandığımız bu ürünlerin bazılarının belli bir kullanım süresi bulunmakta.

  Kullanım süresini tamamlayan bu ürünlere atık denilmektedir. Atıklar doğa için zararlı maddelerdir.

  Genel bir çerçeveden baktığımızda karton, cam, plastik, metal gibi maddeler atık olarak kabul edilebilirler. Her geçen gün insan nüfusundaki artış ile bu atık maddelerinde sayısı artmaktadır ve yine artan nüfus ile atık maddelerin ilk halleri olan tüketim ürünlerini üretmek adına gereken kaynaklar azalmaktadır. İşte bu aşamada devreye geri dönüşüm girmekte.

  Geri dönüşüm en temel tanımı ile atıkların yeniden işlenerek değerlendirilmesidir. Geri dönüşüm işlemi atık maddeleri tekrar kullanılabilmesi için belli fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutar. Gerekli işlemler sonrasında atık maddeler ikinci bir hammadde olarak tekrar üretim kanalına dahil olurlar.

  Geri dönüşümde amaç kaynakların tükenmesini önlemek ve atık maddeleri doğaya zarar vermeden tekrar insanlara kazandırmaktır.

  Kullanılmış atık bir kâğıdın tekrar kâğıt üretiminde kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, üretimdeki su kullanımını %45 oranında azaltabilmektedir. Yine bir ton atık kâğıdın yeniden işlenerek kâğıt hamuruna dahil edilmesiyle yaklaşık 8 ağacın hayatı kurtulmaktadır.

  Bunların yanı sıra dönüştürülebilen, geri dönüşüme dahil edilebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufuna da olanak sağlamaktadır.

  Bu duruma verilebilecek en iyi örnek alüminyumdur. Geri dönüşümde kullanılabilen alüminyum sıfırdan üretilmesine kıyasla %35’e yakın enerji tasarrufu sağlamaktadır.

  Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?

  Dünyamızda üretimde kullandığımız pek çok kaynak sınırlıdır. Bu kaynakların tükenmesini önlemek adına geri dönüşüm çok önemli bir işlemdir.
  Geri dönüşüm üretim sürecinde insan ve makine gücünde büyük oranda tasarruf sağlar. Tekrar ham madde haline getirilen atık ürünlerin imal sürecinde enerji tasarrufu avantajı oldukça yüksektir.

  Doğaya verilen zarar minimuma indirgenir. Ortadan kaldırılması gereken atıklar geri dönüşüm sayesinde tekrar doğaya kazandırılır. Arta kalan atıkların miktarı minimuma indirgenmiş olur.

  Ülkelerin refah ve ekonomilerine katkı sağlar. Her geçen gün daha önemli bir alan haline gelen geri dönüşüm ham madde ve kaynak sıkıntısı çeken pek çok ülkenin düşük masraf ve enerji gücü ile ekonomisine katkı sağlamaktadır.

  En büyük mirasımız doğadır. Gelecek nesillere yaşayabilecekleri sağlıklı bir doğa, dünya bırakabilmek için geri dönüşüm çok önemlidir.

  Geri dönüşüm sayesinde daha az çalışan fabrika ve üretim cihazlarının salmış olduğu sera gazlarının oranı büyük miktarda azalacaktır.

  Kompost yönetimi ile geri dönüştürülen evsel atıkların toprak verimini arttırdığı bilinmektedir. Uygulanan bu yöntem sayesinde hem besin değeri yüksek hem de organik sağlıklı ürünler elde etmek mümkündür. Yakın gelecekte bu tarz organik ürünlerin sayısı daha da artacaktır.