İçeriğe geç

Hafızlık Neden Önemli?

    Hafızlık sözlükte ‘korumak ezberlemek’ manasına gelen hıfz kökünden türemiş bir kelimedir. Hafız kelimesi Kur’an-ı Kerim de 3 ayette Allah’ın sıfatı olarak geçmektedir.
    Hafızlık TDK’de de şu anlamlara gelmektedir; teklifsiz konuşmada ezbercilik bir şeyi anlamadan öğrenme özelliği ve isim hafız olma durumu olmak üzere 2 anlama gelmektir.

    Hafızlık günümüzde toplum içinde çok rağbet gören şerefli bir başarıdır. Allah’ın kelamını satırı satırına ezberlemek ve hayatını hafız olmak için adamak hem Allah katında hem de toplum nazarında sevgi saygıya tekabül etmektedir. Hafız insanlar zorlu bir yoldan geçtikten sonra o aşamaya gelmektedir gerek yurt ortamı olsun gerek aile baskısı olsun gerek ezber yetiştirme korkusu olsun ancak bu dediğimiz kısım her seviyeye hitap etmemektedir örneğin ilerleyen yaşta hafız olmak için yola çıkan birçok insanda mevcuttur.

    Hafızlığın önemine gelecek olursak hafızlık aslında günümüz çağında değerlenmiş bir şey değildir eskiden de çok değerlidir. Hafızlığı destekleyenlerin başında peygamberimiz gelmektedir. Bu olay şu hadiseye dayanmaktadır; peygamberimiz zamanında Kuran ayetleri yazılamadığı için ezber yöntemiyle kalıcılaştırılırdı bu yüzden o dönem aslında birçok hafız vardı. Peygamberimizin vefatından sonra savaşlarda çoğu hafız şehit oldu. Bu da o dönem için hafızların önemini daha fazla artırdı. Burada hafızlığın önemine şu şekilde vurgu yapabiliriz hafızlar aslında Kuran ayetlerini bir sonraki kuşağa aktarmada büyük rol oynayan kişilerdir. Sırf bu yüzdendir ki hafızların vefatından sonra dönem halifesi Kuranı Kerim’i kitap haline getirmek adına adım atmıştır. O zamanda hafızların ciddi derecede azalması bir panik havası yaratmıştır. Hafızların bu denli azalmasında dolayı Kuran kitap haline getirilmiştir.

    Kısacası hafızlığın önemi o dönemde başlayıp hala varlığını sürdürmektedir. O dönem olduğu gibi hafızlar günümüzde de Kuranı yazılı kaynaklar haricinde öğrenebileceğimiz kaynaklar arasındadır.