İçeriğe geç

Hayız Ne Demek?

  Hayız Ne Demek? Hayız Dönemi Soru Cevap | Kadının Hayız Hali Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Hayız mürâhika çağına gelmiş, hamile olmayan, sağlıklı bir kadının rahminden gelen kandır.

  Hayzın en azı üç gündür (72 saat). En çoğu ise on gündür. Ortası beşgündür. Şayet üç günden az veya on günden fazla kan gelirse bu kan hayız değil istihâzedir (hastalık kanıdır). Kadının bu müddet içinde (üç ile on gün arası) görmüş olduğu değişik renkteki kanlar ile kanın gelmediği günler de hayızdan sayılır. Hayız, namaz kılmayı ve oruç tutmayı engeller. Hayızda iken tutamadığı ramazan orucunu (veya başlayıp da hayıza girdiği için bozulan oruçlarını) kazâ eder. Namazlarını ise kazâ etmez.

  Hayızlı Olan Kadına Haram Olan Şeyler

  Hayızda olan kadına,

  1. Cimâ yapmak,

  2. Tavaf etmek,

  3. Mescide girmek,

  4. Göbekle diz kapağı arasına çıplak halde mübaşerette bulunmak,

  5. Kur’an okumak ve kılıfı olmadan Kur’an’a dokunmak haramdır.

  On günden az bir müddette kadının hayzı bittiğinde, onunla cimâ yapmak ancak şu üç şeyden biriyle helâl olur:

  1. Gusül yapmakla,

  2. (Su olmadığında) teyemmüm alıp nâfile dahi olsa bir namaz kılmakla,

  3. Zimmetinde bir vakit farz namazın borç olarak kazâya kalmış olmasıyla. Bunun için şöyle ki, vakit içinde gusledip iftitah tekbiri alabilecek kadar veya daha fazla bir müddet bulmuş olması gerekir. Vaktin çıkması ile ikinci vakitte cimâ yapmak helâl olur.

  Kadının âdetinin tamamlanması ile hayız kanı kesildikten sonra gusledip iftitah tekbiri alacak kadar genişlikte bir vakit kalmamışsa bu vaktin çıkmasına itibar edilmez.

  Kadının hayız müddeti on günü tamamladığında, sırf vaktin tamamlanmasıyla cimâ yapmak helâl olur. Çünkü kanama devam ederse bunun istihâze kanı olacağı yakînen bilinmiş olur.

  Hayız Temizlik Müddeti

  (İki hayız veya hayız ve nifaz arasındaki) temizliğin en az müddeti on beş gündür. Çoğu için ise sınır yoktur. Ancak âdetten sonra kanın devam etmesi durumunda temizlik müddeti için sınır konulur.1


  Şafilere Hayız

  Hayız kanı, sağlıklı olan bir kadının rahminden (doğum gibi) bir sebep olmaksızın çıkan kandır. Hayız görme yaşının en alt sınırı ortalama dokuz yaştır. Hayzın en az müddeti bir gün bir gece, en fazlası on beş gün, ortalaması ise altı-yedi gündür.

  Eğer kan en az süreden (bir gün bir geceden) daha az olursa veya en fazla süreden (on beş günden) fazla olursa, o kan hastalık (istihâze) kanıdır.

  İki hayız arasındaki temizlik müddetinin en azı on beş gündür. En çoğu için ise bir sınır yoktur.2

  Kaynakça

  1. Merakıs Saadet
  2. Saadetül Mübtedin