İçeriğe geç

Hıdırellez Tepesi Astronomi Kampüsü Oluyor

    Bu topraklarda ve diğer İslam coğrafyalarında çok sayıda Müslüman astronom yetişmiş. Hepsi Kur’an ve sünnetin izinde, kainatı tefekkür nazarıyla incelemişler. Çağımıza ışık tutacak, ilmimizi genişletecek, ufkumuzu açacak çok sayıda bilgiyi bugüne ulaştırmışlar. Atalarımız gibi kainatın bitmeyen bir kitap olduğunu görmek ve Allah’ın varlığını, yaratılıştaki muazzamlığı idrak etmek için gökyüzünü seyre dalmak isteyen varsa, Kayseri’deki Hıdırellez Tepesi bu iş için seçilmiş en iyi mekanlardan biri olmaya aday. Bunun için Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi’ndeki tepede yer alan ve Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan tarihi köşk restore edildi.

    Köşk, Müslüman bilim insanlarının ve gök gözlemciliğinin tarihçesinin anlatılacağı bir müzeye dönüştürülecek. “Neden burası tercih edilmiş?” derseniz, köşkün Selçuklu sultanlarınca yazlık olarak kullanıldığı ya da şehirden yüksekte bulunması sebebiyle göğüs hastalıkları için yapılmış bir şifahane olduğu rivayetler arasında. Köşkün hemen yanına yerleştirilen teleskop kubbesinden, kainat kitabının satırlarını okumak isteyen herkes buraya bekleniyor.