İçeriğe geç

Hz. Muhammed’in ﷺ Zamanından İbretlik Dini Hikaye: SORMAK DEĞİL CAHİL KALMAK AYIP

  Hz. Muhammed’in ﷺ Zamanından İbretlik Dini Hikaye: SORMAK DEĞİL CAHİL KALMAK AYIP

  Ashaptan Hz. Enes’in annesi Ümmü Süleym (r.ah) şu olayı anlatmıştır: “Ben Hz. Peygamber’in ﷺ pak zevcesi Ümmü Seleme (r.ah) ile komşu idim. Sıkça hane-i saâdete girerdim.

  Bir gün Resûlullah’a, ‘Yâ Resûlallah, bir sorum var; bir kadın rüyasında kendisine kocasının cimâ ettiğini görse, onun gusül abdesti alması gerekir mi?’ diye sordum.

  Böyle bir soru üzerine, yanımda bulunan Ümmü Seleme validemiz bana, ‘Ey Ümmü Süleym, Allah iyiliğini versin, Hz. Peygamber’in yanında kadınları rezil ettin, bu ne biçim soru!’dedi.

  Ben de, ‘Allah, hakkı öğretmekten çekinmez. Bizim bilmediğimiz müşkül şeyleri Resûlullah’a ﷺ sorup öğrenmemiz, o konuda kör cahil kalmamızdan daha hayırlıdır’ dedim.

  Bunun üzerine Hz. Resûlullah ﷺ, ‘Ey Ümmü Süleym, Allah hayrını artırsın, böyle bir rüya gören kadın üzerinde bir ıslaklık görürse (boşalıp kendi menisi akmışsa) gusül alması gerekir’ buyurdu.

  O esnada Ümmü Seleme validemiz, ‘Yâ Resûlallah kadının menisi olur mu?’ diye sordu, Hz. Resûlullah ﷺ “Tâbii ki olur, olmasa çocuğu kendisine nasıl benzer? (Bu konuda) kadınlar erkeklerle aynıdır’ 10 buyurdu.” Hadisi Şerif

  Kaynak: (Ebû Davud, Tahâret, 95; Tirmizî, Tahâret, 82; İbn Mâce, Tahâret, 112; Ahmed, Müsned, 6/256. Son kısmı hariç bk. Buhârî, Tahâret, 101; Müslim, Hayız, 32-33.)

  Müslüman kadınlar, ibadetlerini ilgilendiren her şeyi ehliyetli âlimlere sorup öğrenmelidir. Sorulan kimse, baba, mürşid, devlet başkanı gibi kendisinden çekinilen ve hürmeti hak eden kimse de olsa, en mahrem konuları sormaktan çekinmemelidir.

  Bir iş Allah için olunca, küçük ve basit olmaz. Böyle durumlarda utanma, şeytandandır. Elbette her durumda edep ölçüleri korunmalıdır.