İçeriğe geç

İbadetin Çeşitleri Nelerdir?

  İbadetin Çeşitleri Nelerdir?

  İbadetin çeşitleri farklı açılardan taksim edilmektedir. En yaygın tasnife göre ibadetler beden ile mal ile ve hem beden hem de mal ile yapılanlar olmak üzere üç kısma ayrılır.

  Beden ile yapılan ibadetler: Edası için beden sağlığı ve hareketi gereken ibadetler bu grupta yer alır. Namaz kılmak ve oruç tutmak böyledir. Beden bakımından sağlıklı olmayan kimseler oruçla yükümlü olmazlar.

  Şartlarına uygun bir namaz kılabilmek için de bedenin hareketlerine ihtiyaç vardır. Bu gibi ibadetleri kimse başkasının yerine yapamaz. Yani bu ibadetlerde vekâlet geçerli değildir. Her mükellefin kendisi bu ibadetleri eda etmekle sorumludur.

  Mal ile yapılan ibadetler: Ağırlıklı olarak malla yapılan, sorumlu tutulabilmek için belli bir mal varlığı gerektiren ibadetlerdir. Zengin sayılan müslüman mükelleflerin zorunlu olarak vermesi gereken zekât ve her müslümanın kendi imkânına göre gönüllü olarak verdiği sadaka şeklindeki yardımlar bu kısımda yer alır.

  Bu gibi ibadetleri yükümlü olanlar bizzat yerine getirebileceği gibi, vekil tayin ettikleri kimseler aracılığıyla da yapabilirler.

  Mal ve beden ile yapılan ibadetler: Yerine getirilmesi için hem belli bir mal varlığı gereken hem de beden ile eda edilebilen ibadetlerdir. Bunun başlıca örneği hacdır. Hac ile yükümlü olabilmek için belli bir malî güce sahip olmak gerektiği gibi, bedenen de sağlıklı olmak şarttır.

  Sağlığı yerinde, ancak hacca gidip dönecek kadar mal varlığı olmayan veya gerekli mal varlığı olduğu halde haccın gereklerini yapacak kadar sağlıklı bulunmayan kimseler bu ibadetle yükümlü değildir.

  Ancak varlıklı olanlar, sağlık engelleri bulunduğu durumda gerekli masrafları karşılayarak başkalarını kendi yerlerine hacca gönderebilirler.