İçeriğe geç

İhram Yasakları Nelerdir?

  İhram yasakları üçe ayrılır. Birincisi koyun kesmeyi gerektiren yasaklar, ikincisi vermeyi gerektiren yasaklar ve üçüncüsü değerini ödemeyi gerektiren yasaklardır.

  Bir koyun kesmeyi gerektiren ihram yasakları

  1. İhramlı olan kişi bir uzvuna koku sürerse,
  2. Bir uzvunu yağlarsa,
  3. Bir gün boyunca dikişli elbise giyerse,
  4. Başını bir gün boyunca kapatırsa,
  5. Başının tamamını veya dörtte birini tıraş ederse,
  6. Koltuk altlarından birini veya her ikisini de tıraş ederse,
  7. Etek altını tıraş ederse,
  8. Bir yerde bütün tırnaklarını keserse,
  9. Bir mecliste bir el veya bir ayağının tırnaklarını keserse,
  10. Veda tavafı gibi vâcip olan bir şeyi terk ederse,
  11. Veda ve kudûm tavafını cünüp olarak yaparsa,
  12. İfâza tavafının azını terk ederse,
  13. Sa‘y yapmayı terk ederse,
  14. Şeytan taşlamanın tamamını terk etse veya sadece bir gün taşlarsa,
  15. Tıraş olmayı geciktirirse,
  16. Rükün olan tavafı vakitlerinden geciktirirse,
  17. Müzdelife’de vakfe yapmazsa,
  18. Güneş batmadan önce Arafat’tan ayrılırsa,
  19. Vakfeyi gündüz yapmayıp gece yaparsa bir koyunu fidye olarak kesmesi vâciptir.

  Şayet bir özürden dolayı koku sürünürse veya elbise giyerse yahut saçını tıraş ederse, hedy kurbanı kesmek veya altı miskine üç sâ‘ (buğday) sadaka vermek yahut üç gün oruç tutmak arasında serbesttir.

  Sadaka Vermeyi Gerektiren İhram Yasakları

  1. İhramlı olan kişi bir uzuvdan daha azına koku sürerse,

  2. Bir günden daha az süre başını örterse veya dikişli elbise giyerse,

  3. Başının dörtte birinden azını tıraş ederse,

  4. Başkasının saçını tıraş ederse,

  5. Abdestsiz olarak kudûm veya veda (sader) tavafını yaparsa yarım sâ‘ buğday sadaka vermesi vâciptir.

  6. Yine sader tavafının şavtlarından az olan kısmının her birini abdestsiz olarak yaptığı her şavt için,

  7. Farklı beş parmağının tırnaklarından kestiği her bir tırnak için,

  8. Bir günlük şeytan taşlamanın en az miktarından her eksik yaptığı taşlama için yarım sâ‘ buğday sadaka vermesi vâciptir. Ancak bu yiyeceklerin kıymeti kurban kesme bedeline ulaşırsa, (kurban gerektiren suçlar ile bu bedelden gerektirmeyen suçlar eşit olmasın diye) dilediği kadar eksiltir. En doğrusunu Allah Teâlâ bilir.

  Değerini Ödemeyi Gerektiren İhram Yasakları

  İhramlı olan bir kişi, bir av hayvanını öldürürse veya avlayacak kişiye hayvanın yerini gösterirse yahut kuşun ayaklarını kırarak veya kanatlarındaki tüyleri yolarak uçamaz hale getirirse, ceza lazım gelir. Yahut hayvanın öldürüldüğü ya da ona en yakın olan bir yerde, iki âdil kişinin kıymetlendirmesiyle av hayvanının kıymetini sadaka olarak vermesi gerekir.

  Av hayvanının kıymetiyle bir hedy kurbanı veya yiyecek alır. Her fakire yarım sâ‘ buğday sadaka verir. Veya her fakirin yemeği yerine birer gün oruç tutar. Eğer yarım sâ‘dan az bir miktar ücret arttıysa, isterse sadaka verir veya bir gün oruç tutar.

  Bir hayvanın tüylerini yolmakla, sütünü sağmakla veya yumurtasını kırmakla kıymetinden eksilen miktarı ödemek vâciptir. Şayet ölü bir yavru çıkarsa kıymetini ödemesi gerekir.

  İhramlı olan kişiler bir av hayvanını birlikte öldürürlerse ceza da onların sayısı kadar katlanır. Hayvanı öldüren kişi etinden de yerse hem ceza hem de yediği miktarın kıymetini ödemesi gerekir. Hayvanı öldüren kişiden başkası etinden yerse, ona kıymet ödemek gerekmez. İhramsız olan bir kişinin Harem’de avlamasıyla kıymetini ödemesi gerekir. Bu durumda oruç tutmak yeterli değildir.

  Harem’in otlarını yolmak haramdır. Yaş otları veya kendiliğinden yetişen ağaçları kesmekle kıymet ödemek vâcip olur. İzhir otu dışında insanların diktiği ağaçlar için ceza ödemek gerekmez.

  Karga, çaylak, akrep, yılan, fare, saldırgan köpek, sivrisinek, karınca ve kurbağa öldürmekte bir ceza yoktur.

  Bit ve çekirge öldüren kişi dilediği kadar sadaka verir.

  Kırân ve temettu‘ haccı kurbanları dışındaki diğer hedyleri kesmek için kurban bayramı günleri şart değildir. Gücü yeten kişi için bütün hedy kurbanlarının Harem bölgesinde kesilmesi şarttır. Hedyin dışındaki sadaka cezaları için Harem bölgesi şart değildir.

  Hedy ve kurbanlık deve, inek ve keçilerde belli yaşları doldurmamış olanlar geçerli değildir. Develerde geçerli yaş beş yaştır. İneklerde iki yaş ve koyunlarda bir yaşını tamamlamış olandır. Küçükbaş hayvanlarda senenin çoğunu tamamlamış olanlar yeterlidir. Bu kurbanların kusurlardan salim olması gerekir.

  Zengin olan kişilerin ve hedy sahiplerinin sadece nâfile, kırân ve temettu‘ kurbanından yemesi câizdir. Yedi kişinin ibadet niyetiyle ortaklaşa kestiği büyükbaş hayvanın etinden yemeleri de câizdir. En doğrusunu Allah Teâlâ bilir.