İçeriğe geç

İman Nedir?

  Bil ki noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olan Allah Teâlâ korunmuş olan kitabında şöyle buyuruyor:

  “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zâriyât 51/56).

  O halde, mükellef olan her kişinin imanın ve İslâm’ın hakikatini delilleriyle beraber bilmesi farzdır. Yine kendisiyle ibadetlerin sahih olduğu hususları bilmesi de farzdır. Mükellefin, Mevlâ Teâlâ’nın rızasını ve sevabını kazanmak için dünyada iken sorumlu kılındığı imanla beraber onları yapması da farzdır.

  İman nedir? İman, Allah Teâlâ’dan geldiği bilinen her şeye kalp ile inanıp dille tasdik etmektir.

  Bir insanın, “Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve resûlüdür. Bütün insanlara ve cinlere hak ile gönderilmiştir” sözüyle, onun şehadeti ikrar edip kabul ettiğine hüküm veririz.

  Müminin bu kadar bir itikadda olması ve ömründe bir defa da olsa bunu söylemesi, ebedî olarak cehennemde kalmaktan kurtulmasına yeter. Bu şehadetin tekrarlanması ve buna devam edilmesi ise derecelerin artması için talep edilmiştir.

  Kelime-i şehadet,

  1. Allah’a iman etmeyi,
  2. Meleklerine iman etmeyi,
  3. Kitaplarına iman etmeyi,
  4. Peygamberlerine iman etmeyi,
  5. Ahiret gününe iman etmeyi,
  6. Hayrı ve şerri ile kadere iman etmeyi kapsar.
  İman Nedir Videolu Anlatım