İçeriğe geç

İmanın Şartları Temel Esasları Nelerdir?

  İmanın şartları diğer adıyla imanın temel esasları altı şey olup Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle açıklamıştır: İman Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin kaderle olduğuna iman etmendir. (Hadisi Şerif Kaynak: Buhari, İman, 38;)

  Allah’a İman

  Kişinin mümin olabilmesi için bu esasların hepsini kabul ve tasdik etmesi gerekir. Çünkü tüm bu anlatılan iman esasları, Allah’a iman ile başlar. Tüm peygamberler, Allah’ı tanıtmak için gönderilmiştir. Hepsinin amacı insanlara Allah’ın zatını, isimlerini, sıfatlarını, fiillerini en iyi şekilde beyan etmektir. Bu sebeple imanın esaslarında Allah’a iman birinci sıradadır.

  Meleklere İman

  Allah’ın emri altında bulunan ve özel şeyler için vazifelendirilen melekler ikinci sıradadır. Çünkü melekler insanların yaşamında önemli vazifeleri olan nurdan yaratılmış varlıklardır. Onlar bizim yaşantımızın bir parçası olup, kendileriyle ilişkimiz dünyada da, ahirette de devam etmektedir. Bunun nasıl olduğu hakkında ileride daha fazla dini bilgiler paylaşacağız. Ana sayfadan tüm yazıları takip edebilirsiniz.

  Kitaplara İman

  Meleklerden sonra azim olan Allah’ın kitapları gelmekte ve bunlara iman edilmesi emredilmektedir. İlahi kitaplar Allah’ın insanlığa en fazla güzellik ve fayda veren ikramlarından biridir. Çünkü, Allah ile kul arasındaki bağ bu kitaplar ile ortaya konulmuştur.

  Peygamberlere İman

  Dördüncü olarak, Allah Tealanın göndermiş olduğu peygamberlere iman etmek gelir. İlahi kitaplar, kurallar, hükümler ve ahlaklar insanoğluna peygamberler vasıtası ile gönderilmiştir. Allah Teala ile kul arasındaki en büyük bağ peygamberler tarafından oluşturulmaktadır. Peygamberler olmadan ilahi hükümleri ayakta tutmak ve Allah’ı tanımak imkansızdır.

  Ahiret Gününe İman

  Peygamberlerin ardından ise ahiret gününe iman etmek gelir. Ahiret insanların asıl ve sonsuz kalacağı yeridir. Mutlaka gideceğimiz ve kalacağımız yer orasıdır. Onan iman etmek ve hazırlanmak farzdır. Çünkü orada insanın akıbeti cennet ve cehennem olarak iki sonuç ile değerlendirilir.

  Bunlardan biri Allah’ın rızası ve cemalini seyretmek, diğeri ise sonsuz elem verici gazabı ve azabı vardır. İşte bu konular bütün insanları ilgilendirmekte olup mühim konulardır.

  Kader ve Kazaya İman

  Son olarak iman edilmesi farz olarak beyan edilen şey kader ve kazadır. Bu ikisi Allah’ın insanlarında hakkında belirlediği hükümler, programlar ve durumlardır. Bunlar ilahi ilmin ve iradenin tezahürüdür.

  Daha hiç bir şey yokken belirlenmiş yazıların, vakti geldiğinde teker teker vuku bulmasıdır. Bizler kaderi ve kazayı vuku buldukça anlayacak ve anladıkça farkına varacağız. Allah Teala bizleri erken anlayanlardan ve tövbe edip Allah’ın rızasını kazanlardan eylesin. Amin.

  İmanın Şartları & Temel Esasları Nelerdir Videolu Anlatım
  İmanın Sahih Olmasının Şartları Nelerdir Videolu Anlatım
  İmanın Sıhhat Şartları Nelerdir Videolu Anlatım
  İmanın Kabul Olmasının Şartları Nelerdir Videolu Anlatım