İçeriğe geç

İslam Dini Nedir? İslam Dininin Kaynakları Nelerdir?

  İslam Dini Nedir? İslam Dininin Kaynakları Nelerdir?

  İnsana, yaratılıştaki gayeye ulaşabilmesi için peygamberler vasıtasıyla bildirilen emir ve hükümlere “din” denir. İnsanlar Allahu Teala’yı tanımaya  O’na iman etmeye ve kulluk yapmaya davet edilmişlerdir. İslam, semavi olan bütün dinlerin adı olup yegâne hak dindir.

  Ancak tahrife uğramış ilahi dinler bu vasıflarını kaybet tiklerinden “İslam” dan maksat bizim dinimiz olan İslam dinidir.

  İslam’ın beş şartı vardır. Bunlar, Kelime i Şehâdet , Namaz, Oruç, Zekat ve Hac’dır.

  İSLAM DİNİ KAYNAKLARI NELERDİR?

  İslam dininin dünyaya ve ahirete ilişkin bütün hükümleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara dört delil anlamında “Edille i Erbaa” da denip dinin asli delilleridir. Bunlar sırasıyla; kitap, sünnet, icma’ ve kıyas’tır.

  Kitap: Allahu Teala’nın, Resulü Hz. Muhammed’e ( s.a.v. ) Arapça olarak indirdiği, mushaflarda yazılıp bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan, Fatiha Suresi ile başlayıp Nas Suresi ile sona eren Kur’anı Kerim’dir.

  Sünnet: Hz. Peygamber’in (ﷺ) söz, fiil ve takrirleridir. Sünnetin şer’i ( dinî ) bir delil olduğu ayetlerle sabittir.

  Takrir: Hz. Peygamberin ﷺ yapılan bir şeyi güzel bulup tasdik manasında sükût etmesidir.

  İcma: Hz. Muhammed ﷺ Efendimiz’in ümmetinden olan müctehidlerin, Hz. Peygamber’in vefatından sonraki herhangi bir devirde şer’î / dini bir hüküm hakkında görüş birliğine varmalarıdır.

  Kıyas: Ayet ve hadislerde hakkında hüküm bulun mayan bir meseleyi ortak özelliklerinden dolayı, hakkın da hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırmak, onun hükmünü buna da vermek demektir.