İçeriğe geç

İslam Dini Niçin Güzel Ahlaklı Olmamızı İster?

  İslam Müslümanların bir dini olup ona uygun yaşadıkları hayatını ona göre yaşadıkları onun kurallarına uyarak doğruyu yanlışı seçtikleri ve hayatlarına yön verdikleri bir ideoloji biçimidir. İslam aynı zamanda doğruyu yanlıştan ayırıp yanlışa karşı cezalar uygular.

  İslam dini toplum için çok önemlidir. İslam dininin öneminden başka önemli olan bir kavram varsa o da ahlaktır. İslam dini her zaman iyiyi güzeli doğruyu bulmaya teşvik eder.

  Günümüzde güzellik ahlak algısı çok farklı olsa da dinimizde tek doğru vardır. İslam dini bütün Müslümanlar için büyük nimettir ve herkes için kapsayıcıdır. İslam dini hiçbir zaman insan ayırt etmeksizin herkesi kabul eden bir dindir.

  Güzel ahlak insanların bir nevi uyguladığı insanlarca doğru kabul edilmiş davranışlarıdır. Bizzat din sahibinin yer yüzüne gönderdiği ve bize örnek teşkil eden Hz. Muhammed ﷺ güzel ahlakın en büyük temsilcisidir.

  İyiliğe iyilikle karşılık vermeyi bırakın Peygamberimiz ﷺ kendisine yapılan çirkin ve kötü davranışlara dahi güzel ve ahlaklı bir biçimde karşılık vermiş hiçbir şekilde içinde intikam arzusu gütmemiş hiçbir zaman kötülükle karşılık vermemiştir. Dinimizde her zaman iyilik edenin iyilik bulacağı belirtilir. Aynı zamanda da tabi ki kötülük edenin cezalandırılacağı bildirilmiştir ama bu ceza insan tarafından değildir yaratıcı tarafından gelen bir kudrettir.

  İslam dinini gerçekten kurallarıyla ve bütünüyle kabul etmiş herkes peygamberimizin
  ﷺ ışığında onun yolunda onun ahlaka verdiği önemi görerek doğru yolda ilerler. Keza peygamberimiz ﷺ dışında diğer sahabeler de güzel ahlakı devam ettirip peygamberimizin ﷺ yolundan yürümüşlerdir.

  Kısacası güzel ahlak her zaman doğruyu temizi gösterdiği için İslam dini de her zaman iyiliği temsil ettiği için güzel ahlak her zaman dinin merkezindedir.