İçeriğe geç

İslamda Evlilik Nasıl Olmalı? Dinimizde Evlilikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

  İslamda Evlilik Nasıl Olmalı? Dinimizde Evlilikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Evlilik yüce Allah’ın emridir. Evlilik, ilâhî emre uyup yuva kurmaktır Yuva, insanlık cemiyetinin temelidir. Evlilik, bu temeli Allah’ın adıyla atmak ve insanlık şerefine uygun bir bina yapmaktır. 

  Dünyada insanlık hayatı yuva üzerine kurulmuş ve aile düzenine göre şekillendirilmiştir. Bütün dinlerde aile yuvası temel birimdir; insanlık binasının esasıdır. Aile olmadan, nesep korunmadan din yaşanamaz, hukuk uygulanamaz, hayatın bir manası olmaz. 

  Video Bölümleri

  00:00 İslamda Evlilik Nasıl Olmalı? Dinimizde Evlilikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

  00:37 Dinimizde Evlenmenin Hedefi Nedir?

  02:05 Dinimizde Evlenmenin Faydaları Nelerdir?

  04:01 Dinimizde Evlenmenin Amacı Nedir?

  05:41 İslam’da Yuva Ne Demektir?

  07:03 Dinimizde Evlilik Ne İçin Gereklidir?

  07:36 Dinimizde Evlenenlere Yardımcı Olma Ahlakı

  08:05 Evlenmenin Faziletleri Nelerdir?

  Dinimizde Evlenmenin Hedefi Nedir?

  Şu beş husus bütün dinlerin ortak evlenme hedefi olmuştur:

  İslam’da Evlilik Hususunda Dikkat Edilmesi Gerekenler?

  1. Tevhid inancını ve dini korumak. 2. Canı korumak. 3. Aklı korumak. 4. Namusu, aileyi ve nesli korumak. 5. Malı korumak.

  İlk yuva cennette kurulmuştur. Hz.  Âdem (a.s) ile Hz. Havva validemizin evlilikleri cennette olmuştur. Bu sebeple Allah için yapılan evlilikte, cennetten bir tat vardır.

  Evlilik, dünyada cennetin bir numunesini yaşamak ve bir derece cennet hayatının tadını tatmaktır. Cennete girildiğinde yuvasız ve yalnız hiç kimse kalmayacak, herkes bir aile ortamında yaşayacaktır.

  Yüce Allah kullarına evlenmeyi emretmiştir. Çünkü erkek ve kadın fıtratı buna göre yaratılmıştır. Kulluk, fıtrata uyarak yapılınca güzel ve tamam olur. Yoksa din noksan yaşanır. Din noksan yaşanınca insan da noksan kalır. 

  Kâmil olmak için evlenmek, yuva kurmak, yuva hukukunu ayakta tutmak şarttır. Evlenmeden kâmil olanlar da vardır fakat onlar çok azdır.

  Evlenmek, bir insanlık görevidir, peygamberlerin sünneti ile amel etmektir. Edep üzere kurulan yuva insanın şahsına, ailesine ve bütün insanlığa bir hizmettir.

  Dinimizde Evlenmenin Faydaları Nelerdir?

  Edep üzere kurulan yuvada iki türlü fayda vardır: Biri manevi faydadır. Bu, kalbin uyanması ve Allah’a yönelmesidir. Bunun meyvesi ahirette cennet nimetleridir. Çünkü insan evlilik ile yuvada bir huzur bulur ve tat alır. Bu tadın hiç bitmemesini ister. Bu ise dünyada mümkün değildir. Ebedi tadın yeri ahirette cennettir. 

  Kendisini seven ve ailesini düşünen kimse, dünya tadıyla yetinmeyip cennete yönelir. Oraya girmenin yolu iman, ibadet ve güzel ahlâktır. Bu durumda mümin, kendisini cennet nimetlerine götürecek imana yapışır, ibadetlere yönelir, güzel ahlâka sarılır. Yuva bunun sebebi olur. Yuvadaki bu hikmeti unutmamalıdır.

  Evliliğin insana faydası sadece bu olsaydı, yine zahmetini çekmeye değerdi. Evlilik ile bulunan diğer fayda, yeni nesil kazanmaktır. Nesil insanın bir şekilde kendi varlığını devam ettirmesidir. Nesil, malı değil manevi değerleri korumak, taşımak ve yaymak için lâzımdır.

  İslâm ümmetinin çoğalması ve kuvvetlenmesi için evlenip yuva kurmak ayrı bir fazilettir. Bunun bir de ahiretteki netice ve müjdeleri vardır. Bu konuda Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur:

  “Evleniniz, çoğalınız; çünkü ben ahirette sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övüneceğim.” (Kaynak: Ahmed, Müsned, 2/245; İbn Hibban, Sahîh, nr. 4028; Abdürezzâk, Musannef, nr. 10391.)

  “Rabbimiz! Bize eşlerimiz ve çocuklarımızdan gözümüzü aydın edecek nesiller ver ve bizleri takva yolunda gidenlerin rehberi yap” ayetinde yuvanın hedefleri gösterilmektedir. Bunlar, takva, terbiye, güzel nesil ve yeryüzünde hakkın şahitleri olmaktır. (Ayet Kaynak: Furkan 25/74.)

  Günümüzde insanlık cemiyeti böyle yuvaların özlemini çekmektedir.

  Dinimizde Evlenmenin Amacı Nedir?

  Evlilikle kurulan yuvanın asıl amacı, ilâhî emre uyarak kulluk yapmaktır. Bu işin hedefi, yuva yükünü çekerek ve edebini koruyarak Allah rızasına ermektir.

  Evliliğin bir diğer amacı erkek ile kadını haramdan korumak, terbiye etmek, huzurlu bir aile oluşturmak, cemiyete iyi bir nesil yetiştirmektir.

  Evlenmenin amacı, sadece erkek ve kadının cinsel duygularını tatmin etmekten ibaret değildir. Şehvet duygusu neslin devamı için bir araçtır.

  Yuva, kâinata yayılan ilâhî sevgiyi tatmaktır. Sevgi yüce Allah’ın erkekle kadın arasına koyduğu bir rahmettir. Bütün yuvaları ayakta tutan, anne ile babayı kaynaştıran, onlara yuvanın yükünü taşıtan bu rahmet ve sevgidir.

  Rahmet Peygamberimiz ﷺ bu sonsuz rahmeti bir misalle şöyle anlatmıştır:

  “Yüce Allah rahmetini yüz parçaya böldü. Bir parçasını dünyadaki varlıklar arasında paylaştırdı. Bunun tecellisini her varlıkta görebilirsiniz. Hayvanlarda bile. Hani, bir hayvan yavrusunu emzirirken incinmesin diye ayağını kaldırır ve rahatça emmesini sağlar ya; işte bu o rahmetin eseridir. Bütün vahşi hayvanlar o rahmet ile yavrularına şefkat gösterir. Onları korur, besler ve büyütür. Yüce Allah kıyamet günü bu bir rahmeti doksan dokuz rahmeti ile birleştirip halka öyle rahmet eder. (Kaynak: Müslim, Tevbe, 19-20; Ibn Mâce, Zühd, 35; Ahmed, Müsned, 2/434; 3/55.)