İçeriğe geç

İstiğase Nedir Şirk Midir? Uzaktaki Birinden Medet İstemek Caiz Midir?

  İstiğase uzaktaki birinden medet istemeye denir. Öncelikle şunu belirtmekte fayda vardır. İstiğase bir mümin hayatında olmaz ise ne olur? Hiç bir şey olmaz. Bir kimse istiğase ve istimdat gibi halleri, hareketleri, istekleri ve davranışları yapmaz ise hiç bir şey olmaz. Sadece daha şüpheden arınmış bir hayat yaşamış olur.

  Peki, bunları hayatında yer verenlere ne denir? Yani kişi, Allah Teala’nın ölmüş bir salih kulundan başı sıkışınca ey falan bana yardım et dese, bunun durumunun hükmü nedir? Eğer o veli zatın bizzat kendisinde, yardım edecek bir gücün olduğuna inanırsa (Allah korusun!) bu şirk olur.

  Ama onu vesile edinerek Allah’tan niyazda bulunabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü o zatların Allah katında bir nebze kıymetleri, kudretleri ve mevkileri vardır. Bu mevkiye vasıta ve vesile edinerek Allah’tan istekte bulunabilir. Hiç bir sakınca yoktur.

  Peki bunu isterken onu direk kişiye hitaben söylemek çok doğru bir şey midir?. Yani Ya Rabbi falan zat hürmetine bana yardım et denilir. Fakat direk “o zata ey falan bana yardım et” denilirse burada işin ucu biraz başka yerlere kaçar.

  Yani Allah Tealayı geçtik, Efendimizi geçtik, melekleri geçtik, diğer peygamberleri geçtik, bir tane falanca zattan yardım istiyoruz! Doğrusu bu çok yerine oturan bir davranış değildir.

  İtiğase Şirk Midir?

  Peki itiğase şirk midir? Bir kimse o imdat istediği zatı Allah yerine koyarsa (haşa) ve o zatın kendisinde bir kudret olduğuna inanarak ondan isterse bu şirk olur.

  Fakat böyle istimdat böylesine bir kudret vehmetmese ve kestirmeden bir cümle kurmuş olarak tevessül maksadıyla o kimseye yönelerek söylenense bunda bir sakınca var mıdır? Bunda da Allah’ın izni ile her hangi bir sakınca yoktur.

  Fakat yinede bu tipte istimdat istemektense “Ya Rabbi falanca kulun hürmetine” şeklinde istenmesi daha uygundur ve en doğrusu da budur. Allah Teala bizleri yanlışa düşmekten ve delalete düşenlerden eylemesin. Amin.