İstinca Nedir? İstinca Nasıl Yapılır?

İdrar ıslaklığının eserinin tamamen kesildiğinde kalbi mutmain olana kadar erkeklerin istibra yapmaları gereklidir. Çünkü erkeklik organının ucunda ortaya çıkan idrar ıslaklığının zâhir olması abdestin sıhhatine engeldir.

Necâset çıktığı yeri aşmazsa, temizleyeci bir nesne (peçete, bez, taş) gibi bir şeyle istinca yapmak sünnettir. Necâset mahalli temizlenene kadar önden arkaya, arkadan öne doğru silinir. Efdal olan taşla temizlik yaptıktan sonra, necâsetin gittiğine dair kalbi mutmain olana kadar suyla da yıkamaktır. Kötü kokuyu gidermekte mübalağa yapar. (Başkalarının yanında) avreti açmak câiz değildir.

Necâset, çıktığı yeri aşarsa, aşan miktar da affedilen miktarın üzerinde değilse onunla birlikte kılınan namaz sahihtir. Eğer necâset affedilen miktardan (1 dirhem miktarından) fazla olursa, mutlak olarak cenabetten gusletmek farz olduğu gibi onu gidermek de farz olur.

Kemikle, hayvan pisliğiyle (at, deve vb.), yenilecek şeylerle, sağ elle, ipek ve pamuk gibi kıymetli şeylerle istinca yapmak mekruhtur.

Tuvalete sol ayağıyla girer. Girmeden önce eûzü çeker. Aya, güneşe ve kıbleye önünü ve arkasını yöneltmeden oturur. Zaruret yokken konuşmaz, sağ ayağıyla dışarı çıkar. Sonra şöyle der:

“Benden eziyeti giderip afiyet veren Allah’a hamdolsun.”

Elbise, beden ve mekân temizliğini yaptıktan sonra asıl faydalı taharet olan (kalbi) haset, kin ve mâsivadan arındırmakla namaz veya benzeri ibadetleri yapmaya yönelir. Allah Teâlâ’nın emrini tutmayı kastederek, celâl ve kibriyasının azametini düşünerek, mükellef kılındığı ibadetin kabul edilmesiyle kendisine Allah’ın [celle celâluhû] saadet vereceğini umarak namaza yönelir. Tevfik Allah’tandır.

Dini Soru Sor Cevap Al

Merak ettiğiniz dini soruları ‏‏‏‏‏‏‏‏aşağıdaki bölüme yazarak sorabilirsiniz.

© 2022 Muhammed Furkan Akdoğan