Kader İnancı Nedir?

Kader, Allah Teâlâ’nın mahlûkatından gizli tuttuğu sırrıdır. O sırra herhangi bir mukarreb melek ya da gönderilmiş peygamber vâkıf olmamıştır.

Kader konusunda derinleşmeye çalışmak, rüsvalığa sebep olur ve ihsanlardan mahrum kalmaya merdiven olur.

Kader konusunda araştırma yapıp fikir yürütmekten ve vesveseye düşmekten şiddetle sakındırmak gerekir.

Nitekim noksan sıfatlardan berî olan Allah Teâlâ, kader ilmini mahlûkatından gizli tutup, üzerinde durmaktan nehyetmiştir. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar (mükellefler) sorgulanırlar” (Enbiyâ 21/23).

Kim ki (O’na karşı inat için), “Allah Teâlâ neden böyle yaptı, yarattı?” diye sorarsa, Kur’ân-ı Kerîm’in hükmünü reddetmiş olur ve küfre girer.

Zikrettiğimiz bu itikad, Allah Teâlâ’nın velilerinden, kalbi nurlu her kişinin ihtiyaç duyduğu inançtır. Bu ise ilimde yüksek pâyeye erişen kimselerin derecesidir. Çünkü ilim, Allah Tâlâ’nın mahlûkata bildirdiği ve bildirmediği ilim diye ikiye ayrılır.

Allah’ın bildirdiği ilmi (Kur’ân-ı Kerîm’i ve mütevâtir sünnet-i seniyyeyi) kabul etmemek küfür olduğu gibi bildirmediği ilmi bildiğini iddia etmek de küfürdür.

İman ancak bildirilen mevcut ilmi kabul etmekle ve bildirilmeyen ilmi talep etmeyi terketmekle geçerli olur. Allah Teâla en iyisini bilir.

Dini Soru Sor Cevap Al

Merak ettiğiniz dini soruları ‏‏‏‏‏‏‏‏aşağıdaki bölüme yazarak sorabilirsiniz.

© 2022 Muhammed Furkan Akdoğan