İçeriğe geç

Kader Nedir? Kader Hakkında Bilgiler

  KADER NEDİR? #Shorts #kadernedir #kader #kazavekader #dinibilgiler #islamibilgiler #islam #din

  Kader, Allah Teâlâ’nın mahlûkatından gizli tuttuğu sırrıdır.

  O sırra herhangi bir mukarreb melek ya da gönderilmiş peygamber vâkıf olmamıştır.

  Kader konusunda derinleşmeye çalışmak, rüsvalığa sebep olur ve ihsanlardan mahrum kalmaya merdiven olur.

  Kader konusunda araştırma yapıp fikir yürütmekten ve vesveseye düşmekten şiddetle sakınmak gerekir.

  Nitekim noksan sıfatlardan berî olan Allah Teâlâ, kader ilmini mahlûkatından gizli tutup, üzerinde durmaktan nehyetmiştir.

  Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar (mükellefler) sorgulanırlar” (Enbiyâ 21/23).