İçeriğe geç

Kalp Sarayı Nedir?

    Rifâî tarikatının pîri Ahmed er-Rıfâî kuddise sırruhû şöyle demiştir: “Kalbin bir saraya benzediğini bil. Allah’ı bilmek (marifet) o sarayın sultanıdır. Akıl, tebası ve yardımcıları olan bir reistir. Dil ise Rahmân’ın hazinelerinden biri olan iç âlemin tercümanı gibidir. Herkesin iç âlemini düzeltmesi gerekir. Bütün bu unsurların (kalp, akıl, dil) işleyişi, iç âlemin Hak’la beraber olmasına bağlıdır.

    İç âlem düzeldiğinde marifet ortaya çıkar. Böylece akıl da doğru olur. Akıl doğru olduğunda kalp de doğru olur. Kalp doğru olduğunda nefs de doğru olur. Nefs doğru olduğunda haller de doğru olur. (Ahmed er-Rıfâî, Hâletü Ehli’l-Hakikati Maallah)