İçeriğe geç

Klasik Müzik Nedir Neden Önemlidir?

  En temel tanımı ve bilinen tabiri ile saray müziğidir. Çıktığı dönemin halk müziğinden oldukça farklıdır. Kökeni Avrupa’ya dayanan klasik müziğin en önemli özelliklerinden bir tanesi çok yüksek sesli olmasıdır. Klasik müzik hayat bulduğu dönemdeki gösterişli ve süslü yaşantıyı sembolize etmektedir. Klasik müziğin ilk ortaya çıkışı tarihteki kalıntılara baktığımız da Antik Yunan dönemine kadar dayanmaktadır. Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde ise bugün ki halinin ilk temelleri atılmıştır.

  Klasik müzik yapısal olarak çok ezgili bir kalıba sahiptir. Buna ek olarak oldukça da ritimli bir müzik türüdür. Dönemin kurumsal müziği ile kiliseye direnen halkın müziğinin birleşmesi ile klasik müzik tam benliğine kavuşmuştur. Klasik müziğin batı kökenli olduğundan yazımızın başında bahsetmiştik.

  Batı kökenli bu türün 15. Ve 18. Yüzyıllardaki bestekârlarının ürettiği ürünler hala günümüzde anılmakta ve klasik müzik dünyasında değerli bir yere sahip olarak konumlarını korumaktadırlar. Bu verimli dönem için klasik müziğin altın çağı da denilmektedir.

  Klasik müzik Orta Çağ sonrası Rönesans dönemiyle başlayan aydınlanma dönemini temsil etmektedir. Temsil ettiği değerler doğrudan Rönesans düşüncesine aittir. Orta Çağ’ın geri kalmış düşüncelerini reddederek, güzellik, estetik ve iyi olana odaklanma üstüne kurulmuştur.

  Klasik Müzik Dönemleri

  Rönesans Dönemi: 1450-1600 yılları arasında geçen klasik müzik dönemidir. Bu dönemdeki müziklere kilisenin etkisi giderek azalmıştır. Ölümden sonraki huzurlu yaşam ve dünya güzellikleri müzikte ön plana çıkartılmıştır. Yaşam sevinci temel kaynak olduğu için müzikte çalgıların önemi bu dönemde artmıştır.

  Barok Dönemi: 1600-1750 yılları arasındaki dönemdir. Dönemin adını taşıyan barok kelimesinin anlamı düz olmayan incidir. Dönem adını Fransız yazar Pluche’nin müzik eserlerini sınıflandırmada kullanmasında almıştır. Ünlü yazar müzikleri alışıla gelindiğinden farklı olarak ülkelerine göre değil şarklı müzik ve barok müzik olarak ikiye ayırmıştır. Barok müziği ve dönemi daha çok soylu kesiminin sanat anlayışını yansıtmaktadır. Rönesans döneminden en büyük farkı ise müziğin daha süslü ve ağdalı bir yapıda olmasıdır.

  Klasik Dönem:1750-1820 yılları arasındaki dönemdir. Bu dönemde barok müzik tarzından uzaklaşılarak sadeliğe yönelirmiştir. Senfonilerin sayısı ciddi oranda artmıştır. Her orkestrada bulunma zorunluluğu olan klavyeli enstrümanlar bu dönemde tercihe bağlı hale gelmiştir.

  Romantik Dönem:1820-1900 yılları arasındaki dönemdir. Müzik tüm toplumsal soyutlardan kurtulmuştur. Saray ve kilise baskısı altında kalınmadan halka hitap eden şarkıların ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde kendi arasında Erken, Orta ve Geç Romantik dönem olarak üçe ayrılmaktadır.

  Modern Dönem:1900lü yıllardan günümüze kadar uzanan süreçtir. Romantizmin etkileri ve temsilcileri hala varlığını sürdürse de günümüzde klasik müzik farklı bir çizgi yakalamıştır. Farklı müzik türleri ile birleşerek canlılığını ve farklı tarzını korumaya devam etmiştir. Caz müzik ve elektronik müzik bu birleşimlere örnek verilebilir.

  Klasik Müzik Dinlemek Neden Önemlidir?

  Klasik müzik dinlemek günlük hayattaki verimliliğinizi arttırabilir. Yapılan araştırmalar klasik müzik dinlemenin motivasyonu ve verimliliği olumlu şekilde etkilediğini ortaya koymaktadır. Klasik müzik aynı zamanda sakinleşmenize de yardımcı olacaktır. Günlük hayatın stresi ile baş etmek için klasik müzik dinleme alışkanlığı adeta biçilmiş bir kaftandır. Klasik müzik beyin aktivitelerine de olumlu etkisi bulunmakta.

  Zira klasik müzik dinleyerek yapılan ezber çalışmalarının daha verimli olduğu görülmüştür. Yani klasik müziğin hafızaya da katkısı bulunmaktadır. Klasik müzik strese olduğu gibi depresyona da iyi gelmektedir.

  Klasik müziğin sahip olduğu tempo kalbin normal atış ritmine oldukça yakındır. Buda olumsuz duygulardan uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Sakinleştirici etkisi sadece stres ve depresyon için değil uyku içinde harika bir ilaçtır. Uyku problemi çeken insanların klasik müzik ile daha rahat uykuya daldıkları gözlenmiştir.

  Özellikle yorucu bir günden sonra gece zihninizi boşaltmak ve rahatlamak için klasik müzik dinleyerek uyumayı bir deneyin derim.