İçeriğe geç

Kulluk Nedir?

  Hz. Ömer radıyallahu anhu şöyle demiştir: Kulluğu şu dört şeyde buldum:

  1. Allah Teâlâ’nın emirlerini yerine getirmek,
  2. Allah Teâlâ’nın yasaklarından sakınmak,
  3. Allah Teâlâ’dan karşılık umarak iyiliği emretmek,
  4. İlâhî gazaptan endişe ederek kötülükten sakındırmak.

  Kaynak: Ebû Nasr es-Serrâc, el-Lüm‘a