İçeriğe geç

Kuran Değiştirildi Mi? Kuran Değiştirilmediğinin Kanıtı!

  Kuran değiştirildi mi? Kuran değiştirilmemiştir. Bunu ile alakalı akli ve nakli deliller bulunmaktadır. Nakli deliller arasında Allah Tealanın korunacağına dair ayetleri söyleyebilir, akli delil olarak ise tevatür örneği verilebilir. Çünkü tevatür unsuru, içinde şüphe barındırmayan bir unsurdur.

  Hiç Kuranda böyle ayet olmasaydı bile, bizler yine Kuranın bu zamana kadar bozulmadan geldiğine ve değiştirilmediğine inanırdık. Bunu yakini olarak bilirdik. Çünkü işin içinde tevatür vardır.

  Bir kısım şiilerin Kuranı Kerimde değiştirmeler oldu, sahabeler bazı şeyleri çıkarttı ve benzeri tarzındaki batıl iddiaları asılsız ve çürüktür. Bunlar tevatür hakikatini ortadan kaldırmaz. Eğer şiiler hakkında fazla bilginiz yoksa şiiler müslüman mıdır adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

  Kuran Değiştirilmiş Mi?

  Kuran değiştirilmiş mi? Kuran bu zamana kadar değiştirilmemiştir. Çünkü, Kuranı Kerim sahabeler zamanında daha Peygamber Efendimiz hayatta iken baştan sona ezberlenerek Peygamberimize arz edilmiştir. Baştan sona ezberleyemeyenler ise parça parça olarak tamamını bir kitle halinde ezberlemişlerdir.

  Mesela bir kısmı baştan 10 cüzü ezberlerken bir kısım ise sondan 10 cüzü ezberlemiştir. Başka bir kısım ise 15 cüz ezberledi vb. dolayısıyla Kuranı Kerim sahabeler arasına dağıtıldığı zaman tamamını bizzat ezberlemişlerdi. Bunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.

  Kuran değişime uğradı mı? Kuran değişime uğramadı çünkü aksini gösteren hiç bir delil yoktur. Kuranı Kerimin gerek tamamının bir kişi tarafından gerekse tamamının farklı kitleler tarafından paylaştırılmak suretiyle ezberlendiğini gösteren deliller tevatür seviyesindedir.

  Artı sahabelerin bu ezberlediklerini kendisinden sonraki talebelerine yani sonraki kuşağa aktardığını gösteren ulumül Kuran kapsamına giren kitaplar vardır.

  Bu kitaplara bakıldığında bunun gibi tevatür örnekleri görülmektedir. Mesela Abullah İbn. Mesud (r.a) kıraatini talebesine o da kendi talebesine, o da kendi talebesine şeklinde gittiği görülmetkedir.

  Kuran değişmeden günümüze kadar nasıl gelmiştir? Çünkü tevatür olayı vardır. Bize gelen ayetlerin kaynağı böyle bir haberi vahid değildirler yani tek haberden oluşmazlar. Aksine uzunca senetlerden oluşmakta olup, farklı farklı rivayetler ile desteklenmektedirler.

  Abdullah İbn Mesud Hazretlerinden diyelim 10 kişi bu kıraati aldığını varsayalım, bu on kişi de onar kişiye nakletmiştir. Bu zincirleme ise katlanarak böylece devam etmektedir. Bu husus diğer kıraatler içinde böyledir. İbnul Cezeri’nin kitaplarına bakıldığında da bunu gibi yazılan senetler görülmektedir.

  İşte Kuran değiştirildi iddiası hakkında bu anlattığımız hususlar çok açık ve net şeylerdir. Dolayısıyla hiç ayet bile delil olarak gelmeseydi bile bu tevatürler açık bir şekilde gözle görüldüğü için ve olaylarda bunu teyit ettiği için bu konuda en ufak bir şüpheye kapılmazdık.