İçeriğe geç

Kur’an’da Sabır Üç Şekilde Geçmektedir

    Tefsir ve fıkıh ilimlerindeki yetkinliği ile tanınan Abdullah b. Abbas radıyallahu anhumâ şöyle demiştir: Kur’an’da sabır üç şekilde geçmektedir:

    1. Allah Teâlâ’nın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye sabır. Bunu yapan kimseye üç yüz derece verilir.
    2. Allah Teâlâ’nın haram kıldığı şeylere düşmemeye sabır. Bunu yapana altı yüz derece verilir.
    3. Musibetle ilk karşılaşıldığı anda sabır. Bunu yapana ise dokuz yüz derece verilir. (İmam Gazalî, Kimyâ-yı Saâdet)