İçeriğe geç

Kuranı Neden Arapça Okumalıyız?

    https://youtu.be/aPBgEmiGSjo

    Kuranı neden Arapça okumalıyız baktığımızda bu soru çok sık şekilde sorulmaktadır. Kur’an, her peygamberin kendi dili ve kavmiyle gönderildiğini söylenir fakat Kur’an tüm insanlık için gönderilen bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim Arap dilinde yazılan ilk kitaptır ve bu dilde asırlar boyu sağlam ve istikrarlı bir şekilde kalmıştır. Aynı zamanda gramer yapısı, imla tarzı ve kelime haznesi de hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

    Kur’an neden Arapça indirilmiştir genel olarak baktığımızda kitap içindeki derin manaları taşıyacak ve kendine değer ve kıymette kendi bünyesinde tutacak olan dilde Arapça dilidir. Aslında birçok farklı manadan sadece biri kast ediliyordur fakat o kelime Arapça olarak okunduğunda daha derin manaları içerir ve tüm çağlara ve tüm zamanlara bakan manalar kast edilmiş olur. Arapça birçok ifade, İslam’ın sembolleridir ve bir kavmin, dili değil her mekânda Müslümanların şiarı olmuş denilebilir.