İçeriğe geç

Kuşluk Namazı Ne Zaman Kılınır?

    Duhâ yani kuşluk vakti, güneşin doğuşundan takriben iki saat sonra giren zamana denir.

    Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadislerinde şöyle buyururlar:

    “Her birinizin her eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. Bu sebeple, her tesbih (sübhânallah) bir sadaka, her hamd (elhamdülillâh) bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah) bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekât namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.”

    Taberânî’nin zikrettiği bir hadiste ise şöyle geçmektedir: “Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafillerden olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah’a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ namazını on iki rekât kılarsa Allah ona cennette bir köşk yapar.”

    Kuşluk namazı iki rekâtta bir selâm verilerek kılınır. Bilenler için Şemş ve Duhâ sûrelerini okuyarak kılmaları da müstehaptır. Ayrıca İhlâs ve Kâfirûn sûrelerinin okunmasının sünnet olduğu da rivayet edilmiştir.