İçeriğe geç

Laikliği Savunan Dinden Çıkar Mı?

  İlk önce bilinmesi gereken konu şu ki ehli sünnet inancında takiyye diye bir şey yoktur. Ancak şiilerde vardır. Şiiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için şiiler müslüman mıdır adlı makalemi okuyabilirsiniz.

  Ehli sünnette gerçek inancını gizlemek zorunda kaldığı için kişinin idarei kelam etmesi vardır. İdarei kelamda da hakikati rencide etmek yoktur. Bu anlamda laikliğe herkesin bildiği bir anlam var ki o anlamı yükleyerek “evet en idael müslümanlık laik bir sistemde olur” demek kişinin bu sözün manasını, maksadını ve niyetini açıklamasını zorunlu hale getirir.

  Burada ki laiklikten kişi neyi kastediyor? Şimdi bizler şöyle bir laikliğin tarifini yapabiliriz. İslam Devletinin tebası olan ğayri Müslümanlar rahat bir şekilde yaşıyorlar. Kimse kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyor. İşte benim laiklikten anladığım budur, diyebilirim.

  Bunu başkaları kabul eder mi konusu ayrı bir mesele tabi ki! Eğer işte böyle bir maksat ile söyleniyorsa biraz zorlama yani tekellüf filan var ama bu tekfir edilmesi gereken bir şey değildir. Fakat laiklik devletin her dine ve her inanca eşit mesafede olmasıdır.

  Dolayısıyla bir inanç gurubunun diğerlerinin üzerinde tahakkkum etmesi veya diğerlerinden üstün olması söz konusu değildir, bende bu anlamda laikliği benimsiyorum, derse bir insan Allah korusun itikati bozulmuş demektir.

  Çünkü Müslümanın ğayri Müslüman ile eşitlenmesi fıtri olarak ta, fıkhi olarak ta mümkün değildir. İslam inancının her hangi bir ğayri İslami inanç ile eşitlenmesi Allah katında da Peygamber katında da makbul değildir, reddedilmiştir. Allah korusun, insanı dinden çıkaran bir meseledir, dikkat etmek lazım!

  “İslam inancı ile diğer her hangi bir inanç arasında hiç bir farklılık yoktur. O ne ise buda odur, ” Dediğiniz andan itibaren imanı küfre, hakkı batıla eşitlemiş olursunuz. Allah korusun bu da küfür olur.

  Onun için bu hususlara çok dikkat etmek lazım. Yani idare i kelam etmek başka bir şey, böyle bu tarz sözlerin söylenmesi başka bir şeydir. İnsan söylediklerine bir süre sonra inanmaya başladığı için bunları titizlikle ayırması gereklidir.