İçeriğe geç

Müşteri, Satın Aldığı Malda Gördüğü Bir Ayıptan Dolayı Alışveriş Akdini Feshedebilir Mi?

    Müşteri, satın aldığı malda önceden bulunduğu halde farkına varmayıp, akitten sonra fark ettiği bir ayıptan dolayı alışveriş akdini feshetme hakkına sahiptir. Ancak müşterinin akdi feshetme talebinde bulunabilmesi için satın aldığı malın aynen mevcut olması gerekir. Alışveriş akdinde feshi mümkün kılan ayıp ise piyasada malın kıymetini azaltan veya ondan yararlanmaya engel olan her türlü eksiklik ya da kusurdur (Merğinani, el-Hidaye, 3/36-38).