İçeriğe geç

Mutasyon Nedir Nasıl Oluşur?

  Dokuda organda mutasyon bulunmaz. DNA; Adenin, Timin, Sitozin, Guanin dediğimiz nükleotitlerden oluşur. Mutasyon, Kromozomların içinde bulunan genlerde bulunan değişimlerdir Mutasyon kavramı latinceden mutara kelimesinden gelir. Değişim, değişme hali anlamına geliyor.

  Mutasyon aynı zamanda genom üzerindeki bütün hataları ifade eder. Mutasyon eşey hücrelerinde oluşursa sonraki nesillere de aktarılmış olur.
  Vücut hücrelerindeki mutasyonlar sonraki nesillere aktarılmaz. Mutasyon bazen zararlı bazen de zararsız olabilir. Bebekler sütü rahat sindirirken yetişkinler rahatça sindiremez. Yaş ilerledikçe laktaz enzimi üretilmemeye başlanıyor. Ama Afrika’da bu durum söz konusu değil çünkü orada mutasyona uğradığını görüyoruz.

  Çevremizdeki insanlara baktığımızda bireylerin göz renklerin, saç renkleri ve ten renklerinin farklılık gösterdiğini görürüz. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler her şeyde genetik çeşitlilik vardır. Bu çeşitliliğin sebebi mutasyondur. Bakteri popülasyonunda antibiyotiklere karşı direnç sağlayan mutasyonlar olabilir. Bakteriler de çok hızlı çoğaldığı için bu onlar için fayda sağlayacaktır. Çünkü hızlı bir şekilde yayılacaktır. Tabi bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç göstermesi insanlar açısında iyi olmayacaktır.

  Gama ışınları, X ışınları, ultraviyole ışınları ve tütündeki fiziksel ve kimyasal maddelere maruz kalmak mutasyonun etkisini sıklığını arttıracaktır. Mutasyonlar sonucu kanser de ortaya çıkar.

  Sigara kullanımı sonucunda akciğer kanseri, ultraviyole ışınları sonucunda da cilt kanseri ortaya çıkar. Bir DNA bölgesinde meydana geldiği için kansere yol açar. Mutasyon bazen de insan vücudunun fenotipi yani dış görünüşünü de değiştirebilir. Mutasyonun çeşitleri de vardır. Nokta mutasyonu, çerçeve kayması mutasyonu, anlamsız mutasyon, yanlış anlamlı mutasyon, sessiz mutasyon, konservatif mutasyon ve konservatif olmayan mutasyondur.

  Korona virüs salgınında da bu virüs çokça mutasyona uğramıştır. Virüsler insan hücresi gibi değiller. Virüsün çok basit yapısı vardır. Radyasyon gibi kimyasallar kolayca virüsün genetik yapısına ulaşır ve değişimine neden olur.