İçeriğe geç

Mutsuzluk Nedir?

    Mutluluğun tanımı, ortama göre değişir. Mesela savaştaki askerlerin mutluluğu düşmanı bozguna uğratmaktır. Hapisteki için mutluluk beraat etmektir. Hasta için şifa bulup evine dönmek, mülteci için güvenli barınak bulmak, âşık içinse maşukuna kavuşmaktır. Her hâlükârda insan neden şikâyetçi ise şikâyet ettiği şeyden kurtulunca mutlu olur. O halde refah seviyesi arttıkça mutluluğun göstergeleri de değişir. Peki, insan mutsuzluklarını eğitebilir mi? Ya da şöyle söyleyeyim, insan mutsuz olduğu şeylerin sayısını azaltırsa daha çok mutlu olmaz mı? Elbette olur. Çünkü mutsuzluk, bizim eşya ve olaylara bakış açımız sonucunda tanım bulur. Mesela ölüm kimsenin kolay kolay isteyeceği bir şey değildir. Ama inanmış bir asker için şehit olmak en büyük mutluluklardan biridir. Yine basit istek ve arzuların kontrol altına alınıp arzu olmaktan çıkarılması ile insan, bunların yoksunlukları halinde mutsuz olmaz. Ayrıca beklentiyi azaltmak da mutsuzluğu azaltır. Beklentinin gerçekleşmeme hali doğrudan mutsuzluk doğurur. Sözün özü, insan mutsuzluklarını kontrol edebilir. Yeter ki istesin ve eyleme geçsin. Eyleme dökülmeyen, hayatta karşılığı olmayan bilgi, bilgi değildir.