İçeriğe geç

Namazı Bozan Şeyler Nelerdir?

  1. Hatayla bile olsa bir kelime konuşmak.
  2. (Amel-i kesîr) Çok hareket yapmak.
  3. (Nohut tanesi kadar) az da olsa bir şey yemek.
  4. Az da olsa bir şey içmek.
  5. Özürsüz boğazı öksürerek ayıklamak.
  6. Sesli olarak ağlamak.
  7. Cennet veya cehennemi hatırladığı için değil de bir musibet veya ağrıdan dolayı inlemek.
  8. Musafaha ve selâmlama maksadıyla birine selâm vermek ve almak.
  9. Birine cevap verme kastıyla “lâ ilâhe illallah” demek.
  10. Göğsü kıbleden çevirmek.
  11. İnsanların sözlerine benzeyen kelimelerle dua etmek.
  12. Bütün bunlar son oturuşta teşehhüd miktarı oturmadan önce yapılırsa namazı bozar.
  13. Tekbir alırken hemzeleri uzatmak.
  14. Bir rükün eda edebilecek kadar avretin açılması.
  15. Affedilen miktardan fazla necâsetin bulunması.
  16. İmamla birlikte yapmadığı bir rükünle imamın önüne geçmek.
  17. Kaçırdığı bir rüknü iade etmemek.1

  Şafilere Göre Namazı Bozan Şeyler

  1. Az da olsa kasten konuşmak.
  2. Unutarak da olsa amel-i kesîr işlemek (peş peşe üç ve üçten fazla hareket yapmak).
  3. Abdestin bozulması veya cünüp olmak.
  4. (Elbisesine, bedenine veya namaz kıldığı yere) affedilmeyen bir necasetin bulaşması.
  5. Mahalli dışında kasten selâm vermek.
  6. Fâtiha sûresini okumadan önce rükûa gitmek gibi, fiilî rükünleri mahalli dışında bir yerde kasten yapmak.
  7. Dinden çıkmak. Bundan Allah Teâlâ’ya sığınırız.
  8. Örtmeye gücü olan kimsenin avret yerinin açılması.
  9. Niyetin değişmesi.
  10. Göğsün kıbleden çevrilmesi.
  11. Kasten bir şey yemek ve içmek.2

  Kaynakça

  1. Merakıs Saadet
  2. Saadetül Mübtedin