İçeriğe geç

Namazın Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?

  Namazın sahih olmasının şartları nelerdir? Namazın sahih olması için 27 şey şarttır:

  1. Hadesten temizlik.
  2. Bedenin, elbisenin ve ayakların, dizlerin, ellerin ve alnın konulduğu mekanın, (affedilen miktar hariç) necasetten temizlenmesi.
  3. Avret yerlerinin örtülmesi. Elbisenin (normal görülmekle birlikte) açık olan kenar kısımlarından ve eteğin altından avret yerlerinin görülmesi zarar vermez.
  4. Kıbleye yönelmek. Mekke’de bulunup da gözle görebilen kimsenin Kabe’yi görerek kılması farzdır. Mekke’de olsa bile gözle göremeyecek durumda olan kimsenin ise Kâbe tarafına yönelmesi farzdır.
  5. Vaktin girmesi ve vaktin girdiğine inanmadı.
  6. Niyet etmek.
  7. Ara vermeden namaza başlamak (iftitah tekbiri almak).
  8. Rükùa eğilmeden; iftitah tekbirini ayakta söylemek.
  9. Niyeti tekbirden sonraya bırakmamak.
  10. En sahih görüşe göre tekbiri kendi duyacak kadar sesli söylemek.
  11. Muktedînin (imama uyan kişinin) imama tabi olmaya niyet etmesi.
  12. Farz namazın belirlenmesi (hangi farzın kılındığının belli olması)
  13. Vacip namazın belirlenmesi. Nafile namazlarda belirleme şart değildir. (Yani hangi nafilenin kılındığının niyette zikredilmesi gerekmez).
  14. Nafile dışındaki namazlarda kıyam (ayakta durmak).
  15. Farz namazın iki rekatında, nafile ve vitir namazının her rekatında, bir ayet bile olsa okumak. Namazı sıhhati için Kur’an dan belirlenen (tayin edilen) herhangi bir yer yoktur. İmama tabi olan kişi okumaz, susar ve dinler. Okursa tahrimen mekruh olur.
  16. Rüku yapmak.
  17. Koyduğu yerin temiz olması şartıyla, avucunun üzerine veya elbisesinin kenarına olsa bile, sertliğini bulacağı ve alnın sabit kalacağı bir yer üzerine secde yapmak. Secde yerinin sertliğini hissedecek şekilde hem alnı hem de burnuyla secde yapması vaciptir. Alnında (secdeye mani) bir özür yoksa sadece burunla yetinmesi sahih olmaz.
  18. Secde mahallinin ayak hizasından yarım ziradan fazla yüksek olmaması. Yarım ziradan daha fazla olursa secde caiz olmaz. Ancak kalabalık sebebiyle aynı namazı kılan bir kimsenin sırtına secde edebilir.
  19. Sahih görüşe göre, elleri ve dizleri yere koymak.
  20. Secde halinde ayak parmaklarından bir kısmını yere koymak. Ayağın üstünü koymak yeterli olmaz.
  21. Rükûu secdeden önce yapmak.
  22. En sahih görüşe göre, secdeden oturuş vaziyetine yakın olacak kadar kalkmak.
  23. Tekrar secde yapmak.
  24. Teşehhüd miktarınca son oturuş ve son oturuşu diğer rükünlerden sonra yapmak.
  25. Bütün rükünleri dikkatli ve uyanık bir şekilde eda etmek.
  26. Namazın nasıl kılınacağını, farzları sünnetlerinden ayıracak kadar bilmek.
  27. Kıldığı namazın farz olduğunu bilmesi. Ta ki farz yerine nafile kılınıyor olmasın.1

  Şafilere Göre Namazın Sahih Olmasının Şartları

  1. Her iki hades (küçük ve büyük abdestsizlik) ile; bedende, elbisede ve namaz kılınacak mekânda affedilmeyen necasetten temizlenmek.

  2. Karanlıkta olsa bile, bedenin üst tarafından ve bütün yanlardan avret yerlerini örtmek. Namazda erkeğin ve câriyenin avret yeri, göbek ile diz kapağı arasıdır. Hür kadının avreti ise, yüzü ve elleri hariç bütün vücududur. Namazda avretini örtecek bir şey bulamayan kimse namazını çıplak olarak kılar ve sonra iade etmez.

  3. Vaktin girdiğini bilmek.

  4. Kıbleye yönelmek. Ancak yolculuk sırasında (binek üzerinde) kılınan sünnet namazlarda ve savaş gibi şiddetli korku esnasında kılınan namazlarda kıbleye yönelmemek câizdir.2

  Kaynakça

  1. Merakıs Saadet
  2. Saadetül Mübtedin
  Namazın Farzları ve Şartları Nelerdir?
  Namazın sahih olması için gereken şartlar nelerdir?