İçeriğe geç

Necaset Nasıl Temizlenir?

  Necâsetler, müstamel/kullanılmış olsa bile suyla temizlenir.

  Gül suyu ve sirke gibi arındırıcı/giderici olan bütün sıvılarla da necâset temizlenir.

  İstihâle de temizleyicidir. Mesela büyük pislik tuza dönüşmekle veya küle dönmekle temiz olur.

  Mest gibi şeyler hacmi olan katı bir necâsetle pislendiğinde (toprak vb. bir şeyle) ovalamakla temizlenir ve yıkanmasına gerek kalmaz.

  Kılıç gibi şeyler silmekle temizlenir. Toprak kurumakla ve necâsetin eserinin kaybolmasıyla temizlenmiş olur. Fakat bu temizlik hükmü sadece üzerinde namaz kılma hakkındadır. Bu toprakla teyemmüm yapılamaz.

  Elbisedeki ve bedendeki kuru meni ovalamakla temizlenir.

  Leş hayvanın derisi, selem ağacının yapraklarıyla veya nar kabuklarıyla tabaklamak gibi hem hakiki tabaklamayla temiz olur hem de topraklamak, güneşte kurutmak ve deriyi asarak havayla kurutmak gibi hükmî tabaklamakla temiz olur. Bu şekilde tabaklama işleminden geçen derinin üzerinde namaz kılmak ve deri kırbadan abdest almak câiz olur. Ancak domuzun derisiyle insan derisi bundan müstesnadır.

  Şer‘î kesim yoluyla eti yenmeyen hayvanların derileri temiz olur. Etleri ise temiz olmaz.

  Kıl, kırkılmış tüy, boynuz, tırnak/toynak ve kemik gibi içinde kanın dolaşmadığı şeyler, (hayvanın) ölmesiyle necis olmaz. Bunlar yağsız olduğu zaman temizdir.

  Misk torbası miskin kendisi gibi temizdir. Zebâd gibi miskin yenmesi de câizdir.1

  Şafilere Göre Necaset Nasıl Temizlenir?

  Şarap, kendiliğinden sirkeye dönüşmesiyle hem kendisi hem de içine konulduğu kap temiz olur.

  Köpek ve domuz hariç, ölmüş hayvanların derisi dibağlamak suretiyle temiz olur. Köpek ve domuzun necasetiyle necis olmuş bir şey, bir defası temiz toprakla olmak üzere yedi defa yıkanır. Bunların dışında bir necaset ile necis olmuşsa, necasetin vasıfları (tat, renk ve kokusu) giderilene kadar yıkanır. Ancak her yola başvurduğu halde vasıfları gitmiyorsa affedilir. Şayet necasetin vasıfları bir defa yıkanmakla giderildiyse bu yeterli olur. Ancak üç defa yıkamak daha evlâdır.

  Beslenmek için anne sütünden başka bir şey yemeyen ve iki yaşını doldurmayan erkek çocuğun idrarının, değdiği yerin tümünü kaplamak suretiyle üzerine su serperek temizlemek yeterlidir.

  Akıcı kanı olmayan sinek ve haşeratlar, bir kabın içine atılmadığı ve suyu değiştirmediği sürece düşüp öldüğünde, o kabı necis etmez. Kan ve irinin azı affedilir. Aynı şekilde mutedil bir gözün göremediği necaset (köpek ve domuz pisliği gibi) ağır bir necaset olsa bile affedilir.2

  Kaynakça

  1. Merakıs Saadet
  2. Saadetül Mübtedin