İçeriğe geç

Nitelikli Eğitim İçin Neler Yapılabilir? 

  Nitelikli eğitim, temel insan hakkıdır ve ırk, cinsiyet, etnik köken, sosyoekonomik durum ile coğrafi konumdan bağımsız olarak her öğrencinin duygusal sosyal, zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişime odaklanılabilmektedir. Çocukları sadece testlerde değil tamamen hayata hazırlayacaktır. Nitelikli eğitim projeleri ile birey birey olarak potansiyellere ulaşmaları adına tüm niteliklerin ve becerilerin gelişmeleri sağlanır. Bu açıdan da hem toplumsal hem de kişisel gelişiminin merkezinde bulunur. Nitelikli eğitim için yapılacaklar:

  • Nitelikli yükseköğretime erişim sağlamak.
  • Yetişkinlerin büyük bir bölümünü okuryazar olmak.
  • İnsan hakları, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünü geliştirebilmek.
  • Uygun maliyetli mesleki eğitime eşit erişim sağlamak.
  • Okul öncesi eğitime erişim olarak dünyanın her yerindeki bireyler açısından güvence altına alınmak.