İçeriğe geç

Ortalama Bir Kitap Kaç Kelime Olmalı?

  Ortalama bir kitaptaki kelime sayısı, türe, hedef kitleye ve kitabın amacına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bununla birlikte, bir kitabın sahip olması gereken kelime sayısının kaba bir tahminini sağlayabilecek bazı genel yönergeler vardır.

  Romanlar gibi kurgu kitapları tipik olarak 80.000 ila 120.000 kelime arasında değişir. Bu aralık, çoğu okuyucu için hala yönetilebilirken, iyi gelişmiş bir olay örgüsü ve karakter gelişimine izin verir. Bununla birlikte, bazı edebi romanlar daha uzun olabilir ve romanlar ve kısa öyküler gibi bazı kısa kitaplar daha kısa olabilir.

  Anılar, biyografiler ve kendi kendine yardım kitapları gibi kurgusal olmayan kitaplar, genellikle 50.000 ila 80.000 kelime arasında değişen kurgu kitaplarından daha kısa olma eğilimindedir. Bunun nedeni, kurgusal olmayan kitapların genellikle belirli bir konuya veya temaya odaklanması ve bir roman kadar olay örgüsü ve karakter gelişimi gerektirmemesidir.

  Resimli kitaplar ve ilk okuyucular gibi çocuk kitapları tipik olarak 500 ila 1.000 kelime arasında değişen daha düşük bir kelime sayısına sahiptir. Bunun nedeni, çocukların daha kısa dikkat sürelerine sahip olmaları ve daha uzun metinlerle etkileşime girememeleridir.

  Ancak bunların genel kurallar olduğunu ve zor bir kural olarak görülmemesi gerektiğini belirtmekte fayda var. Bu kelime sayısı aralıklarının dışında kalan birçok başarılı kitap örneği vardır. Örneğin, bazı edebi romanlar 120.000 kelimeden uzun olabilir ve bazı kurgusal olmayan kitaplar 50.000 kelimeden kısa olabilir.

  Bir kitap yazmaya gelince, amacın belirli bir kelime sayısına ulaşmak yerine zorlayıcı bir hikâye anlatmak, önemli bilgileri iletmek veya ikna edici bir tartışma yapmak olması gerektiğini hatırlamak önemlidir. Bazı yazarlar mesajlarını daha az kelimeyle etkili bir şekilde iletebilirken, diğerleri daha fazlasını gerektirebilir.