İçeriğe geç

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

  Orucu bozan şeyler 2 ana başlık altında ele alınır:

  1. Hem kazâ hem de kefâret gerektiren şeyler,
  2. Kefâret olmaksızın sadece kazâyı gerektiren şeyler,

  Oruçluya Hem Kazâ Hem de Kefâret Gerektiren Şeyler

  (Ramazan orucunu tutan kişi) kasten gıda veya ilaç olarak bir şey yerse, içerse yahut ön veya arka yoldan cimâ yaparsa orucu bozulur, kazâ ve kefâret gerekir. Bununla beraber köle âzat etmesi vâciptir. Eğer âzat edecek köle bulamazsa aralıksız iki (hicrî) ay oruç tutar. Buna da gücü yetmezse altmış fakire (günlük iki öğün olmak üzere) yemek yedirir. (Yemek yerine) her fakire yarım sâ‘ (1625 gram) buğday verebilir.

  Şayet iğne yaptırırsa veya burnuna ilaç çekerse, toprak gibi yenilmeyen şeyler yerse ve karnına ulaşırsa, mazmaza yaparken hata ile boğazına su kaçarsa, orucu bozmaya zorlanırsa, oruç niyetini geceden yapmayıp gündüz niyet ettikten sonra bir şey yerse, dokunmak veya öpmekle boşalırsa, uyurken biri onun vücuduna suyu nüfuz ettirirse veya kendini kusturursa kazâ gerekir kefâret gerekmez.

  Orucu Bozup Kefâret Gerektirmeyen Şeyler

  Sahur yapmak ve sahuru geciktirmek müstehaptır. Hava kapalı olmadığında iftarda acele etmek de müstehaptır.

  Kişi orucunu bozduğunda veya orucu bozduktan sonra seferden döndüğünde yahut hayızlı ve nifaslı olan kadın temizlendiğinde veya kâfir olan bir kişi müslüman olduğunda yahut sabi olan çocuk bulûğa erdiğinde bunların günün geri kalan kısmında kendilerini yemekten içmekten tutmaları lazımdır. Son iki madde dışında diğerlerinde kazâ gerekir.