İçeriğe geç

Osmanlı’nın İlk Halifesi Kimdir?

  Halifelik, Hz. Muhammed ölümü sonrasında dinsel ve siyasi görevleri yürütmek adına ilk olarak Arabistan’da uygulanmaya başladı. Yönetim türü olan halifelik makamı, ilk olarak siyasi bir yönetim iktidarı olarak meydana gelse de daha sonrada manevi bir otoriteye dönüşmüştür. Halifelik seçimlerinde hangi koşula göre yapıldığı tam olarak bilinmez.

  İlk dört halifelerde ise peygamberin çevresindeki insanlardan yani sahabe arasında seçilmiştir ve daha sonraları ise halifelik babadan oğula geçme şeklinde seçilmeye başladı. Halife olan kişiler dünyada tüm Sünni bireyleri temsil eder. Bu noktada merak edilen Osmanlı’nın ilk halifesi kimdir bakıldığında I. Selim olarak bilinen Yavuz Sultan Selim olmaktadır. Yavuz Sultan Selim, Memlük ordusuna karşı 1516 senesinde Mercidabık Muharebesi’ni kazanmıştır ve komutasındaki Osmanlı ordusu Halep, Humus, Şam ve Osmanlı ordusunu teslim almıştır.

  Osmanlı’da Halifelik Ne Zaman Başladı?

  Osmanlı’da halifelik ne zaman başladı ilk olarak Yavuz Sultan Selim halifeliğini Mısır seferinde Memlük Devleti’nden almıştır. Halife olduktan sonrasında Medine ve Mekke hizmetkarı oldu. 88.İslam halifesi olarak tahta geçtikten sekiz sene içinde topraklarını büyütmüştür. Anadolu’da birlik ve bütünlüğü de padişahlık döneminde sağlamıştır. Dönemin ünlü ticaret yolları olan Baharat ve İpek yolunu da ele geçirmiş ve ticaret yollarında söz sahibi olmaktadır.

  Osmanlı Hanedanı son halifesi olarak II. Abdülmecid Efendi olarak biliniyor. Osmanlıda halife olan padişahlar arasında sonuncu olarak kutsal caminin hizmetkarı unvanını da II. Abdülmecid Efendi almıştır.

  Fatih Sultan Mehmet Halife miydi?

  Halifelik, yaygın bir rivayete göre I. Selim’in Mısır Seferiyle beraber Osmanlı hanedanının uhdesine geçer. Bu tarihten sonra Osmanlı padişahları kendilerini İslam halifesi olarak saymışlardır. Söz konusu olan makam, I. Selim’e devriyle beraber anlatılan bir hikâye olarak hala kabul gören bir rivayet niteliğini taşımaktadır. Aslında halife olan padişahlar arasında Fatih Sultan Mehmet bulunmuyor.

  Yavuz Sultan Selim, Ayasofya Camii’nde yapılan törenle beraber halife ilan edildikten sonra ondan sonra gelen tüm padişahlarda halife olarak anılacak denmiştir. Fatih Sultan Mehmet halife miydi baktığımızda bu sebeple Fatih Sultan Mehmed’de halife olmuştur da denilebilir.