İçeriğe geç

Para Peşin, Mal Vadeli (Selem) Olarak Yapılan Satım Akdi Caiz Midir?

  Alım satım akitlerinde malın peşin olması asıldır. Bedeli ise tarafların anlaşmasına göre peşin de vadeli de olabilir. Ancak örfe ve ihtiyaca binaen, Hz. Peygamber (aleyhi’s-salatu ve’s-selam) bazı durumlarda paranın peşin verilip malın vadeli olarak satılmasına izin vermiştir. Bu şekilde yapılan alım satım akdine selem veya selef denilir. Hz. Peygamber (aleyhi’s-salatu ve’s-selam) bir hadisinde; “Hurmada (bir rivayette, bir şeyde) selem yapan kişi, belirli ölçekle, belirli tartı ile ve belirli süreye kadar selem yapsın” buyurmuştur (Müslim, Müsakat, 25; Buhari, Selem, 2).

  Selem akdinde satış bedeli nakit para, altın, gümüş olabileceği gibi; buğday, arpa gibi ölçüyle veya pamuk, demir gibi tartıyla alınıp satılan misliyattan da olabilir. Ayrıca, satış bedeli olacak paranın veya misli kadar malın satıcıya peşin olarak akit sırasında teslim edilmesi de gereklidir. Selem konusu olan malda aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

  1) Malın cinsinin belli olması. Buğday, arpa, pirinç vb. gibi.

  2) Türünün belirli olması. Konya buğdayı, sert buğday, sulama buğdayı gibi.

  3) Sıfatının belirli olması. İyi buğday, orta veya adi buğday gibi.

  4) Miktarın ölçü, tartı veya sayı ile belirlenmesi gerekir. Bu hususların belirlenmemesi anlaşmazlığa yol açar ve akdi fesada götürür.

  Selem akdi ancak misli (piyasada bulunan ve fiyatı her yerde aynı olan) mallarda yapılabilir. Hayvan, standart olmayan üretilmiş mallar gibi kıyemi (piyasada benzeri bulunamayan, bulunsa da fiyatları farklı olan) şeylerin sonradan teslimi şartıyla (selem yoluyla) satılması caiz değildir (Merğinani, el-Hidaye, V, 222 vd.).