İçeriğe geç

Şiiler Müslüman Mıdır? Şiilere Kafir Denilir Mi?

  Şiiler Müslüman mıdır? Şiilere direk müslüman değil onlar kafir demek doğru değildir. Günlük kullanım tabiri ile belki batıl denilebilir. Fakat, batılın tam anlamı hükümsüz demektir. Şiilerin itikadının da bir hükmü olduğu için onlara delalette ve bidatta denilebilir

  Çünkü batıl hristiyanlar ve yahudiler gibi şeylere denir. Çünkü onlar batıla itikat ediyorlardır. Onların inancının hiç bir hükmü yoktur. Şiilerde ise bir bidat olan itikadi inanç vardır.

  Peki hangi inançlarından dolayı bidat denmektedir? İlerleyen yazılarımızda daha detaylı anlatacağız fakat özetle söylemek gerekirse ilk olarak imametten başlayabiliriz. Çünkü şiaların en merkezi itikadi bozukluğu imamettir.

  Onların imamlara atfettiği hükümler bir Müslümanın kabul edebileceği bir şey değildir. Örnek olarak imamın her şeyi bilmesi, bütün dilleri bilmesi, bütün Peygamberlere verilmiş ilimlerin hepsini bilmesi, ne zaman öleceğini bilmesi, ne zaman öleceğine kendisinin karar vermesi ve dünyanın ahvalinin ondan sorulması.

  İşte bunlar imamiyye’nin kendi kaynaklarında yer alan şeylerdir. Bununla beraber. Nübüvvetin bir devamı olarak 12 imamı Peygamber Efendimiz ﷺ dışındaki bütün peygamberden üstün tutmaktadırlar.

  Böyle merkezi bir inanç unsuru kabul edilmediği zaman şiaya göre kişinin durumunun pek iyi olmadığını söylemektedirler. İşte bir insan böyle bir meseleye böyle bakıyor ise yani bütün itikadı bir merkezde şekillendirmiş ise bu insanla bir Müslüman oturup hangi meseleyi konuşacak.

  En başta onlarla bizim aramızda Kuran anlayışımızda farklılık var! Ehli sünnette Kuran diyor, bunlarda Kuran diyor fakat aynı ayetlere iman ettiğimiz halde ehli sünnet farklı anlıyor iken şialar bambaşka anlıyor.

  Bununla beraber imamiyye dışında gelen rivayetlerin %99’unu kabul etmiyorlar. İlla silsile de bir imamiyye olmasını şart koşuyorlar. Böyle olunca başta sünnet gidiyor. Zaten Kuranı’da kendi yorumlarına göre esas alıyorlar. Tamamen sıkıntı!

  Şiilere kafir denilir mi? Şiilere kafir demeyelim. Onun yerine düşünceyi konuşalım, inancı ve itikadı konuşalım. İnançlarında bulunan imamiyye takıntısı için bir çözüm bulalım. Bu onları tekfir etmekten daha hayırlı bir davranış olacaktır inşallah. Allah Teala bizleri ehli sünnet yolundan ayırmasın ve rızasını kazananlardan eylesin. Amin.